Transposon
Name: Tn5393.9
Family: Tn3        Group: Tn5393
Evidence of Transposition: yes
 Host     

Host Organism:Klebsiella pneumoniae Molecular Source:plasmid F5111
Place of Origin:South Korea Date of Isolation:2016
Other Geographic Information:Clinical strain

 Map      Terminal Inverted Repeats (IR)     

IRL (Length: 40 bp)GGGGTCGTTTGCGGGAGAGGGCGAAATCCTACGCTAAGGC
IRR (Length: 40 bp)GGGGTCGTTTGCGGGAGGGGGCGGAATCCTACGCTAAGGC

 Sequence     
DNA SequenceLength  22320 
--------10 --------20 --------30 --------40 --------50 --------60 --------70 --------80 --------90 -------100
GGGGTCGTTT GCGGGAGAGG GCGAAATCCT ACGCTAAGGC TTTGGCCAAG GGGTCTGACG CTCAGTGGAA CGAAAACTCA CGTTAAGGGA TTTTGGTCAT 100
GAGATTATCA AAAAGGATCT TCACCTAGAT CCTTTTAAAT TAAAAATGAA GTTTTAAATC AATCTAAAGT ATATATGAGT AAACTTGGTC TGACAGTTAC 200
CAATGCTTAA TCAGTGAGGC ACCTATCTCA GCGATCTGTC TATTTCGTTC ATCCATAGTT GCCTGACTCC CCGTCGTGTA GATAACTACG ATACGGGAGG 300
GCTTACCATC TGGCCCCAGT GCTGCAATGA TACCGCGAGA CCCACGCTCA CCGGCTCCAG ATTTATCAGC AATAAACCAG CCAGCCGGAA GGGCCGAGCG 400
CAGAAGTGGT CCTGCAACTT TATCCGCCTC CATCCAGTCT ATTAATTGTT GCCGGGAAGC TAGAGTAAGT AGTTCGCCAG TTAATAGTTT GCGCAACGTT 500
GTTGCCATTG CTGCAGGCAT CGTGGTGTCA CGCTCGTCGT TTGGTATGGC TTCATTCAGC TCCGGTTCCC AACGATCAAG GCGAGTTACA TGATCCCCCA 600
TGTTGTGCAA AAAAGCGGTT AGCTCCTTCG GTCCTCCGAT CGTTGTCAGA AGTAAGTTGG CCGCAGTGTT ATCACTCATG GTTATGGCAG CACTGCATAA 700
TTCTCTTACT GTCATGCCAT CCGTAAGATG CTTTTCTGTG ACTGGTGAGT ACTCAACCAA GTCATTCTGA GAATAGTGTA TGCGGCGACC GAGTTGCTCT 800
TGCCCGGCGT CAACACGGGA TAATACCGCA CCACATAGCA GAACTTTAAA AGTGCTCATC ATTGGAAAAC GTTCTTCGGG GCGAAAACTC TCAAGGATCT 900
TACCGCTGTT GAGATCCAGT TCGATGTAAC CCACTCGTGC ACCCAACTGA TCTTCAGCAT CTTTTACTTT CACCAGCGTT TCTGGGTGAG CAAAAACAGG 1000
AAGGCAAAAT GCCGCAAAAA AGGGAATAAG GGCGACACGA AAATGTTGAA TACTCATACT CTTCCTTTTT CAATATTATT GAAGCATTTA CCAGGGTTAT 1100
TGTCTCATGA GCGGATACAT ATTTGAATGT ATTTAGAAAA ATAAACAAAT AGGGGTTCCG CGCACATTTC CCCGAAAAGT GCCACCTGAC GTCTAAGAAA 1200
CCATTATTAT CATGACATTA ACCTATAAAA ATAGGCGTAT CACGAGGCCC TTTCGTCTTC AAGAATTTTA TAAACCGTGG AGCGGGCAAT ACTGAGCTGA 1300
TGAGCAATTT CCGTTGCACC AGTGCCCTTC TGATGAAGCG TCAGCACGAC GTTCCTGTCC ACGGTACGCC TGCGGCCAAA TTTGATTCCT TTCAGCTTTG 1400
CTTCCTGTCG GCCCTCATTC GTGCGTTCTA GGATCCTCCG GCGTTCAGCC TGTGCCACAG CCGACAGGAT GGTGACCACC ATTTGCCCCA TATCACCGTC 1500
GGTACTGATC CCGTCATCAA TGAACCGGAC TGCCACGCCC TGAGCGTCAA ATTCCTTTAT CAGTTGGATC ATATCGGCAG TGTCGCGGCC AAGACGGTCG 1600
AGCTTCTTAA CCAGAATGAC ATCACCTTCC TCCACCTTCA TCCTCAGCAA ATCCAGCCCT TCCCGGTCTG TTGAACTGCC GGATGCCTTA TCGGTAAATA 1700
TACGGTTTGC TTTCACACCT GCGTCTTTGA GTGCTCTGAC CTGAAGATCA AGAGACTGCT GACTGGTTGA GACCCGAGCG TAACCAAAAA GTCGCATAAA 1800
AATGTACCTT AAATCGAATA TCGGACAACT CATGTCTATT ATTACAAATT TACGATTTAA TAGACATATT AATGTAACAG TTTTACGATG TCCGATAATT 1900
TATAACATTT CGTACGGTTG CAAAAATGTT ACTAAATGCC CGTCAGGCAG GGAGGCCGAT ATGCCCGTTG ACTTTCTGAC CACTGAGCAG ACTGAAAGCT 2000
ATGGCAGATT CACCGGTGAA CCGGATGAGC TTCAGCTGGC ACGATATTTT CACCTTGATG AAGCAGACAA GGAATTTATC GGAAAAAGCA GAGGTGATCA 2100
CAACCGTCTG GGCATTGCCC TGCAAATTGG ATGTGTCCGT TTTCTGGGCA CCTTCCTCAC CGATATGAAT CATATTCCTT CCGGCGTCCG GCATTTTACC 2200
GCCAGACAGC TCGGGATTCG TGATATCACC GTTCTTGCAG AATACGGTCA GAGGGAAAAT ACCCGCCGTG AGCATGCAGC GCTGATACGT CAGCACTATC 2300
AGTATCGTGA ATTTGCCTGG CCCTGGACAT TTCGCCTTAC CCGTCTTTTA TATACCCGGA GCTGGATAAG CAACGAACGT CCTGGCCTGC TTTTCGATCT 2400
GGCGACAGGG TGGCTTATGC AACATCGTAT TATTCTCCCC GGAGCCACTA CGCTGACCCG GTTGATTTCA GAGGTAAGGG AAAAGGCGAC GTTGCGCCTG 2500
TGGAACAAAC TGGCACTGAT ACCGTCAGCC GAACAGCGTT CACAGCTGGA GATGCTGCTG GGGCCAACTG ATTGCAGCCG CCTGTCTTTA CTGGAATCAC 2600
TGAAAAAGGG CCCTGTGACC ATCAGTGGTC CGGCGTTTAA TGAAGCAATT GAACGCTGGA AAACTCTGAA CGATTTTGGC CTGCATGCTG AAAACCTGAG 2700
TACACTCCCG GCTGTGCGCC TGAAAAATCT CGCACGTTAT GCTGGTATGA CTTCGGTGTT CAATATTGCC AGGATGTCAC CGCAGAAAAG GATGGCGGTT 2800
CTGGTTGCCT TTGTCCTTGC ATGGGAAACG CTGGCGCTGG ATGATGCATT GGACGTTCTG GACGCCATGC TGGCCGTTAT CATCCGTGAC GCCAGAAAGA 2900
TTGGGCAGAA AAAACGGCTC CGCTCGCTGA AGGATCTGGA TAAATCTGCA TTGGCGCTCG CCAGCGCATG TTCGTACCTG CTGAAAGAAG AAACACCGGA 3000
CGAATCGATT CGTGCTGAGG TGTTCAGCTA CATCCCAAGG CAAAAGCTGG CTGAAATCAT CACGCTTGTC CGTGAAATTG CCCGGCCCTC AGACGATAAT 3100
TTTCATGAAG AAATGGTGGA GCAGTACGGG CGCGTTCGTC GTTTCCTGCC CCATCTGCTG AATACCGTTA AATTTTCATC CGCACCTGCC GGGGTTACCA 3200
CTCTGAATGC CTGTGACTAC CTCAGCCGGG AGTTCAGCTC ACGGCGGCAG TTTTTTGACG ACGCACCAAC GGAAATTATC AGTCGGTCAT GGAAACGGCT 3300
GGTGATTAAC AAGGAAAAAC ATATCACCCG CAGGGGATAC ACGCTCTGCT TTCTCAGTAA ACTGCAGGAT AGTCTGAGGC GGAGGGATGT CTACGTTACC 3400
GGCAGTAACC GGTGGGGAGA TCCTCGTGCA AGATTACTAC AGGGTGCTGA CTGGCAGGCA AACCGGATTA AGGTTTATCG TTCTTTGGGG CACCCGACAG 3500
ACCCGCAGGA AGCAATAAAA TCTCTGGGTC ATCAGCTTGA TAGTCGTTAC AGACAGGTTG CTGCACGTCT TTGCGAAAAT GAGGCTGTCG AACTCGATGT 3600
TTCTGGCCCG AAGCCCCGGT TGACAATTTC TCCCCTCGCC AGTCTTGATG AGCCGGACAG TCTGAAACGA CTGAGCAAAA TGATCAGTGA TCTACTCCCT 3700
CCGGTGGATT TAACGGAGTT GCTGCTCGAA ATTAACGCCC ATACCGGATT TGCTGATGAG TTTTTCCATG CTAGTGAAGC CAGTGCCAGA GTTGATGATC 3800
TGCCCGTCAG CATCAGCGCC GTGCTGATGG CTGAAGCCTG CAATATCGGT CTGGAACCAC TGATCAGATC AAATGTTCCT GCACTGACCC GACACCGGCT 3900
GAACTGGACA AAAGCGAACT ATCTGCGGGC TGAAACTATC ACCAGCGCTA ATGCCAGACT GGTTGATTTT CAGGCAACGC TGCCACTGGC ACAGATATGG 4000
GGTGGAGGAG AAGTGGCATC TGCAGATGGA ATGCGCTTTG TTACGCCAGT CAGAACAATC AATGCCGGAC CGAACCGCAA ATACTTTGGT AATAACAGAG 4100
GGATCACCTG GTACAACTTT GTGTCCGATC AGTATTCCGG CTTTCATGGC ATCGTTATAC CGGGGACGCT GAGGGACTCT ATCTTTGTGC TGGAAGGTCT 4200
TCTGGAACAG GAGACCGGGC TGAATCCAAC CGAAATTATG ACCGATACAG CAGGTGCCAG CGAACTTGTC TTTGGCCTTT TCTGGCTGCT GGGATACCAG 4300
TTTTCTCCAC GCCTGGCTGA TGCCGGTGCT TCGGTTTTCT GGCGAATGGA CCATGATGCC GACTATGGCG TGCTGAATGA TATTGCCAGA GGGCAATCAG 4400
ATCCCCGAAA AATAGTCCTT CAGTGGGACG AAATGATCCG GACCGCTGGC TCCCTGAAGC TGGGCAAAGT ACAGGTTTCA GTGCTGGTCC GTTCATTGCT 4500
GAAAAGTGAA CGTCCTTCCG GACTGACTCA GGCAATCATT GAAGTGGGGC GCATCAACAA AACGCTGTAT CTGCTTAATT ATATTGATGA TGAAGATTAC 4600
CGCCGGCGCA TTCTGACCCA GCTTAATCGG GGAGAAAGTC GCCATGCCGT TGCCAGAGCC ATCTGTCACG GTCAAAAAGG TGAGATAAGA AAACGATATA 4700
CCGACGGTCA GGAAGATCAA CTGGGCACAC TGGGGCTGGT CACTAACGCC GTCGTGTTAT GGAACACTAT TTATATGCAG GCAGCCCTGG ATCATCTCCG 4800
GGCGCAGGGT GAAACACTGA ATGATGAAGA TATCGCACGC CTCTCCCCGC TTTGCCACGG ACATATCAAT ATGCTCGGCC ATTATTCCTT CACGCTGGCA 4900
GAACTGGTGA CCAAAGGACA TCTGAGACCA TTAAAAGAGG CGTCAGAGGC AGAAAACGTT GCTTAACGTG AGTTTTCGTT CCACTGAGCG TCAGACCCCA 5000
TTAAGTACTT TGAGTAAACT ACTCTTTCCT GCTCCGTTAT CACCCACAAG ACCAATACGG TCATAAGAGT GAATTTCCAA TTCATCAATA TCCAAAACAT 5100
CACGCCCAGC ATAATCCAAG CGTATGTTTC TCGCTTTAAT AATTAAACTC ATTTTTATTT ACTCCTGTTT AGCTCTTGAA ATTTTTTATG CAGCAAACAG 5200
GATTTAGGTG AAAACAAAAG CTAGCATCAC AGTGTCCTCC CAAAAAAAAA GCTATTCATC CACAGGGTGG ACAAATAGCT AGTCAATTAA GTTATAACTG 5300
GAAACTATGC ACTAAAAGCA TACTTATAAA TTAAGCATAC TTTTACTTTA TATATCCGCA TATATTCTTA AAGACACAAC AAAAGCCCAC CATTATAAAA 5400
TAGTGTCACT ATGCAAATAG TTGTGTCTTA ACGAATGCGG ATAGAATGCA TAAACTTACC TAAAAAATAA AATTCAGTTT TATGATAACT TTACTGTTAA 5500
AAGAAGTCTA GACAACCTGA GGGATCCCCA CAAAATTTCC ATTCATACAA TCAGCTATCA GCCTGTTTGA TTACTGCCCA GTCCCACTGA ACCACCCACT 5600
GTAGTATTTG TTTAAGTCCC TGCTGATAAT ATTGCCTGCG TATTCGCTGT TTGGGTTCTT TGCAAAGTAA TATCCCAAGG AAATTCAGGG CCAATACCCG 5700
CCTATTTTTA ACGGTGTTAG CTTGATAACG CAGGTGCAAA CCCGCTTTCT CCGCTGCGCT ACCTAGCAGG TAATGAAACC AATTAACCAA TGCGGCCAGT 5800
AGTAGCAGTA TCTCTAAGCG AGATTTCTTC TTGGTACCAT GCAAATCGCT ACCCAGGCCA TAGCGGTGAC TTTTCTGATC ACGGAAGCTT TCTTCAATTT 5900
GCATTCGGCT ACTGTAGCAC TTAGCAATTT TATCCGCATA CCCATGGCAG TCAGCTAAGG ATGACACCAA CAACCATGGT TCCTTATACG TCTTATTTTT 6000
ATCGCGTTTC AATAGCTTAT AACCTTTGCC AACCAGGACG GCCTGCGTTT CATAGTGTTG TGTTTGGGCA AGCATGATTT TTCCTACACT TTTTGGATCC 6100
TTCTTCGCTT GCCGATAAAG CTGATTAACA CTGATAAACT TGTCCTGCTC TGCCAATTTA AGCTTCACAT TGCCTCGAAC TCTAGCTACA TAATGCCATC 6200
CCAGCTTACG CACTTGTTTC AGCCATGGAA CTTTAAACCC CGCGTCAGTG ACAATTACGG GCTTACAGTC CTTGGGTAGC ATGGCTTTAA GCTGCTTTAA 6300
AAACGCCCCG TGTAGGTGTG GGCAGGTATA ATCTTCTGCG GCGGCAATCT TCTGTAGCAG AGTCAACGCT CTACCGTCAG CGGCAATGCT GGCACGCAGG 6400
ATAAAGTGTC GCTTGGCAGT ATCGGCATTG CTCCAGTCAA CCAAAATCAT CGGCTTAGTT TTATGGCCAA CAATAGAAGC CGTCAGCGCA GCATAAATCA 6500
ATGGCAGCTC TCGTTGCAGG TTAGGATTAT TGAGTAGACG ATCTGCCCGT TTGATACTGA CCTTATCTGA AGAGCCAGGC ATCGCCCGGC CAATCGCAGT 6600
AACGGTGCAA CACGCATCCT TTGCCAGGGC GGTTACCGCA TCTAGCAAAA CCGAAAATCG GGCTTTATGC ATTGATTTTG GCGTGACAAA GGTGAGGAAA 6700
TCAGCGAGCA TAGCTTTTAC ATTCATGGTG AGCATCCGCG GTGTGGGAGT TTTGGCGAAT GATCAGATCA GGAACCGCCA TGAATGTTCC CCAATCAACT 6800
AACATTTTAT TTTAACTACA GAATTTCTGG GGATACCTCA GGTGGTTTGC AACTCTTTGG TTTAATTGGT TTGATTTATG GGCCAATTAT TTTTGCGTTA 6900
ACCATGGTGC TGTTACGGCT TTATACTATT GAGTTTAAAG ATTTTCTGGA ACGCCAAGAC AATAGCTAAC AATAAGATTG TTGTACTTTA GCGCTTCGCC 7000
CTGCCCATAT CGGTATACAG TGCATTTACG GGAGAAAAAA CGGCTCAAAC AGGAAAAAAT GAAATGACTG AGTCAGCCGA GAAGAATTTC CCCGCTTATT 7100
CGCACCTTCC CTAGATTGCT TTTGAGCCAT GCATGCATTT GTTTTTAACC TTCTAAACTG TAGTTGAAAC CTATCTTTTC CTCAAAATAT CCTCTATGTT 7200
GTCCAAGGAA AAGATAATCC AAAACTTTGG AAAAACATAG TAAGTGTTTC AGAATTGCAC TTGATAAACG AAACTTCATT ACTTAATAAT AACTATACAG 7300
CATCTATCCG TTATAGAAGT CAGGATACAC CAGTAAAAGT AACCCAGAAT GAAAATGGAT ATATATTTGA ATTTTCTGCA CCACAATGGG CTCCAGCCGT 7400
TGGACAGAGT TTAGTACTTT TCCAAGAAAA TGAGTGCCTT GGAGGCGGAG TTATTTCTGA AATCCACTAG TAATATATAC TAACTCATTC CCTATAACCT 7500
TCGAATCAAG GATTTTTATC CAACCTTTTG TAAAAGATTC AAACCATAGC TGGTAATTCT CTTCCATTCC CTTCTCCTTT CCAGATAAAG ACTTTATTGG 7600
AAAAGATATT ACAAAGTTTT GAGTATGAAA AAGCTGTAGG AAATCCAAGA TATTTACATC TTGCTGTTTT AGCACAGGAA GCATCTTTAA AAGGAATACT 7700
ACATCATAAG TACCTTTGTA GACATCACTC TCTTTATTCA AAAACCTATA CTTTATCGTC GTCTTTAACT TCCCAATAAT GCTACTCAAA AAAGCTATCT 7800
CAGCTCTATC AATATCGTAT GCATGATATA TTATTTTTTC ATTTTCATTC CATTGGTATA AAGCTAATGG ATTGAAGCCA CAACCAAAAT CTAAAATAGA 7900
TGAGACATGT TTGATATTTC CAAATACATA AGTGTAAAAG TCATTTAATG TTGCGACTCT TTCATTCGTC GAAGAATGAA TCTTTAGTAA ATCTTCTATT 8000
GATAACTGCC CCTGATTGTA CTTTTTTAAT AATTTATCCC AATTAGGATA GGCAGAATAG TAAGACCCCC ATATTTGATG CAATTTCTTT TTAGAATAAT 8100
TCTCAACTTC CTTTAATTTA TATTTCTTCT CAGAAATGGA AACAACCTTT TCAACAATAT CTGAATCAAG GTTTTCGTAC TTTTTTGATT CAAGTATCTT 8200
CTTAACAACA TCATTCTTAT CCATTTGAAA GAACCTACAA GTTAAGTATT TGATAGGAAC TGTCATTTCG GGTTTTTTGC GGTTTCGGGT CAAAATTCGG 8300
TTTTTCCCCC GAACTACGAC TGTTTTCGCA CCCCGAACAA CTAATCCAAT CAGAATTTTC CGGCAACGCC GACTCTAAGA AGTGTAATTC CAGTCCATTT 8400
CTGCCGTCAA CCCCTGATTC GCGTTAATGC GACAAAGCTC AAACACATAA CTCCCCCACG AAGCCATATA AACTCCGATT TCGAGGTGTT ATCGGCGTTG 8500
TTGACCAAAT CCGTCGCTGG ATGGCCGTTC CCCAACCCGT TGATACCACT CAATTCACTG GCTGGCGAAC AGGCATACCA AGCCCTATCA GCTTGTTCAT 8600
CACCTTCACG CCAGCCAGGA TTTCGCCCAC CTGGGCGTTG TAGTTCCGCA GGCTCAGCGT TGGCCCGATG AGTTGCTTGA ACCGGTACAT GGCGGTCTCG 8700
GCTATCGAGC GCTGGTGATA GCCGGAGTCT TTCTTCCATT GCTTCAGTTC ACCGGCCTTG AGCGCCGTCA CCGCCTCGTT GCGGGGATGG CCTTCCTCCC 8800
ACGGTGCCGC ATTTTTTCTC GGCGGTATGG TGGCTTTCGC CCCCTTTTTC TTCAGTAGCG CATGACAGGC CTTGGTGTCA TACGCACCAT CGGCGCTGAC 8900
CTGTTTTATC TTGCGTCGTA AGGGGTTGAG CAACGTCGGT AACACCTCGT TATCCGCCAC CGTCTCCAGG CTGACTTCGG CAGCGATGAC CGCATGGGTT 9000
GTGGCATCCA CCGCCAAGTG GAGCTTGCGC CACACTCGTC GCTTCTCCTT GCCGTGTTTG CGAATTTTCC ATTCGCCTTC GCCATAGACC TTGAGGCCGG 9100
TGGCATCAAT GACCAAGTGA GCCACCGGGC CTTGGCTGGG GAGGCGGTAC TTGATGTCGA CGGTCTTGGC GCGCTTGCTG ATACAGCTAT AGTCCGGCGA 9200
CTGCAAAGGC ACCGCCATCA GTTGGAACAA CGAGTTAATG AAGCCTTCTA GCGCCCGCAG CGGCAACTTG AACAAGCCTT TTAGCATCAG GGCCGTCTCA 9300
ATGGCGGTGT CACTGTAGTG GAAACCTCTC CCTCGGCGGC CATGGTGGAC CAGGCAATGC CACTGCTTAA TGGCTTGTTC GTCCATCCAG GGGTATAGGA 9400
AGTATAAACC ACCTTTTTGC TCCTCATCCG AAGTATCTTA CCTGAAATTC CCTCACTCGT TTACCGCTCA AGCCCCAATT TTAACTGCCG GTCCAGCCTA 9500
AACCGCTCTA ATAAGGTTCG ATTTGGCGGT AAAATCTCTA GCCTGATAGC TCGAGAGATA CAAACTGCCC CACCGCCCCG TTTAAAAGTT GGCAGTGTTG 9600
AGCAGTGTTG GATTTGGGGT CGTCAGTCAA AGAGACGACT CTGTGATGGA TCGAACAGGC TGGGAGTCAG TGGCGGCGCT CGTTCTGGTG GCAGCTCACG 9700
CTGCTTGGCG GCATTCGCCT TGGCTGTTTT CTGTTTCAGA TGCTTGAGAA TCTGCTCAAT GACCTTCGGA TCTTCGATGC TGGCAATCAC TTTGACGTGA 9800
CCGCCGCAGT GTTCGCAGAC TTCAATATCA ATATTGAAGA CTCGCTTGAG GCGTTGCATC CAGGTCATGG CGCGGTGGCG CTCTGCAGGA CTCTTGTCAC 9900
GCCAGTTAGT ATCGAGACCT TCCGATTTGT CGGGCTTCTT GCCCCGCTTG GCGGGTGTTA CTTGAACTCG GTGTTTGCTG TTCGGTGCAA AGACGCCGTG 10000
GAAGCGTGTG AGGTTGACTC GCGGCTTAGG TACCAACGCA GCGAGTTTGG CGATGAAGTC CAGCGGCTCG AAGATCACAT GGGTGGTGCC ATTGCGGTAC 10100
GGAGTTTTGA GCTCGTAACG CACCTGCCCA TTGGCGGTTA ATGCCAGACG TTTTTCTGAA ACCGCTGGCC GACTAATGTA GCGACACAAG CGCTCAAGCT 10200
TATCCCGCTG ATGCGCTTCG GCCATCACAC CGGCGTGTAG CGAGAAACCA GCATGGTTGG CTACTCGACT GCTTGAGTCG GCTTTATCCT CACGCCCTGG 10300
CAAGGTTTGC AGGGTGAAGA CTTTGCGCCC TTGCTGGGGG CCGACGGCAA TGCGATACGT AACCGAAGCA CCATGTAATT GAGTCAGCGT ATCGTCTTCG 10400
CCCTCTTCCA GTGTCAACCA CGTATTCTCG GCATCACGCT CCAAAATCCC ACGCTTTTCC ATGCAGCGAG CGATGCGATG GCTGAGGGTG TGAGCGAGCG 10500
TATTCAGCTC ATCGTAAGTG GGTGCCTTGA CACGATGGAA GCGTTGCTTG CCATAGTCAT CTTCGGCATA GACACCATCG AGAAACAGCA TGTGGTAGTG 10600
GACATTGAGA TTTAGCGCGG AGCCAAAGCG TTGGATAAGA GTCACTGAGC CAGTTTGTGC AGAGGCTTTG GTGTAACCGG CTTTTTTGAT CAGATGAGTT 10700
GAGAGTGTAC GATAGACGAT ACTCAAGACC TGGCCCATCA GCTGGGGATG GCGAGCCAGC AAAAAGCGTA GCTGGAAAGG AAAGCTGAGC ACCCACTGGC 10800
GAATGGGCTC CTTGGGGAAG ACTTCGTCTA TCAGCAGCGC CGCACTCTCG GCCATCCGGC GGGCACCGCA GCTAGGGCAA AAGCCGCGTC GTTTACAGCT 10900
GAAGGCGACC AGACGCTCGT GATGACAATC CTCGCAGCGA ACCCGCATGA AACCATACTC CAGACGGCCA CATTGGAGGA GGTCGTTGAA TTCTTGTTGG 11000
ATGTAGCGAG GCAGGTGTTG ACCTTGGGCT TCGAGTGAGG CTTTGAAGGC TGGGTAGTGC TGCTCAACCA GCTGGTAGAG CAGCGTCTGG TCGGGTTGGT 11100
GGCGTTCGTA ACCGTTTGTT TGAGTGGGCG ATTGACTCGC CGTGGCGTTC CTTGCCAGCG ACATGGGTAT CCTCCGCTGA TACTGTGGTT ATGTACAGTA 11200
TCAGCGGCTT GCGTTCAGAC GTCCAGTCTG GCCCTAGACA TCGCTAAATG CTTAACCCGC AATAGCCCTC ACGAGTTGTT ATCAGCCACT ACCGGTTGAG 11300
CGAGAAGGTT TTGGGTTCAG GGTGCTATTG CTCCACCAAT CACAATACTG AAGCCCCAAC TGTTATCAGT TGGGGCTTTT TCTTGTCTGT TTGCGGCGGT 11400
TGCGTTTTAT CGGTAGTCGT CGAGCTCTGC ACCATCCCAC ATAAGAGCTT AACGGTGCGA TCTTCAACGC CATCACACAA AACTTTCTTT TTCACGCACA 11500
GTCAACTTAT TGGATGTTTT ATTAACAACC CAAAAGGAGA TATTTAGCGG GCGGCCGGAA GGTGAATGCT AGGCATGATC TAACCCTCGG TCTCTGGCGT 11600
CGCGACTGCG AAATTTCGCG AGGGTTTCCG AGAAGGTGAT TGCGCTTCGC AGATCTCCAG GCGCGTGGGT GCGGACGTAG TCAGCGCCAT TGCCGATCGC 11700
GTGAAGTTCC GCCGCAAGGC TCGCTGGACC CAGATCCTTT ACAGGAAGGC CAACGGTGGC GCCCAAGAAG GATTTCCGCG ACACCGAGAC CAATAGCGGA 11800
AGCCCCAACG CCGACTTCAG CTTTTGAAGG TTCGACAGCA CGTGCAGCGA TGTTTCCGGT GCGGGGCTCA AGAAAAATCC CATCCCCGGA TCGAGGATGA 11900
GCCGGTCGGC AGCGACCCCG CTCCGTCGCA AGGCGGAAAC CCGCGCCTCG AAGAACCGCA CAATCTCGTC GAGCGCGTCT TCGGGGTCGT TTGCGGGAGA 12000
GGGCGAAATC CTACTATAAG GGCTTCCCCG AACAGTCAAC GCCGGTTTTT AATTTCTGTC TGTTCATCAA TGAAAGGCAA GGGATAAGAC TGCGCTACTA 12100
TAAACGGTCA TGCTGAATCG CTAGTGATTC GGACCCTGAT GAAAGACGCT CGTGAGATCC TCCTTCGTTA ATCGGATAGT GATATCCAGT AGGATATGCA 12200
GATACTTCTC ACGGGGGTCT AACCCTTTAC CATCAACAAT TTACAGTTCA GTTACTACTC AGTTAAATTT TTCATGTTGT TGAATACAGT CTGAAGTCAT 12300
CGCCGTAATG TAATGATGCC CAGCACAACC TCGCATTCTT GGCGGCGATT GCAACGACAG CACGCCAGTA TCCCCGCCTA CCAATCAACG AGCAGACCCA 12400
ACGGCTAAAC GGGTCCGTTC TATTCTCTGC CCCTACCATT ACAGAACGGG CTCCCTGGAC CAGTAGGGTT CGCAGATAGG CATCACCCGC TTTTGTTATC 12500
CTGCCAAGCT TTGATTTTCC GCCACTACTG TATTGTGATG GCGTTAGCCC CAACCAGGCT GCCAGTTGGC GCCCGTTCTT AAAATCATGG GCATTGCCAA 12600
TACTGGCGAC CAGCGCACTC GCTGTGGTGG GCCCAACACC TTTCAGTTCC ATTAACTGCT GGCTGCGATG ATCTGTTTTG GCCACACGAG ATAATACCCT 12700
GTCATATTCG GCGATTTTCT CTTCAATATT AGTGACATGT GTCAATAGAT CATCAATGCA CAGCCTAACC TGTACTGGCA GAGTTTCCTT CTGGTCAGAA 12800
ACAACATGAC GCAGAGCATC AGTGCTTTGT GGGGCAATAA CCCCGAATTC AGATATCAGG CCCCGAAGAC GGTTATACGT TGCTGTTCTT TCCTGGATAA 12900
ATCCCTGTCT TGTCCGATGT AAGCATTGCA TTGCCTGCTG GCTTTCGTCT TTGACTGGTA CAAAGCGCAT ATGCGGCCGC TGCACTGCCT CACAAATAGC 13000
TATTGCATCA GCTGCATCAT TTTTCCCGGT CTTACCCGCC ATGCGATAGG GTGAGACAAA TTTCGGAGCC ATCAACCGGA CATCATGGCC ATACTGCCTG 13100
AATAATCTTG CCCAATAGTG GGCACCCGAG CAGGCTTCCA TTCCAATGAC ACAGGGAGGT AAACCTGCGA TGAGTTCAGA AAGTGCTGCA CGCGACACCT 13200
TGGGTTTAAC CAGAACAGCT TTACCATTTT GGTCAATGCA GTGAACAGCA AACACATTTT TAGCAAGATC GATACCGACA GTGGTGATGG TCATAACGAA 13300
TCCCTCTGGG TCAATGTTTA TCCTATGATT GCACGAAAGT TAATCAGGCG CATATCTAGG GGAAGTCCCT TCCATTCGCT AAGGCTTTGG CCAACGATAT 13400
TCTCCGGTAA GATTGATGTG TTCCCAGGGG ATAGGAGAAG TCGCTTGATA TCTAGTATGA CGTCTGTCGC ACCTGCTTGA TCGCGGCCGC GATAGCTAGA 13500
TCGCGTTGCT CCTCTTCTCC ATCCGCGTTC CAAGCTGCGG AAAGGCACCC ATAAGCGTAC GCCTGGTCGA GCAGGCGACG CGGATCGACG TCCAGCGCAC 13600
GAGAGAATGC GTCCGCCATC TGTGCAATGC GTCTAGGATC GAGACAAAGG TCGTCTCTGT CAGCCGGATC GTAGAACATA TTGGCGGCGC CAAAGCCCAC 13700
TTCACCGACC AGACCGACGG GATCTATCAC CAGCCAGCCG CGACTGGAGA ACATGATGTT TTCATGATGC AGATCGCCAT GTAGCCCACG CAGTTCCGAG 13800
GCATTGCTCA TCATTTGATC GGCTATAATC GCCGCGTGGA CGTAGTCAGT TTGACAACCT GCGTTTTGAT CATCGCGCGC CCGCTGAAAC AAAGCTGCAA 13900
AGCGATCCCG GATCGGGAGA AGGGCAGAAG GCAGGGGTTC CTCAGATGCG GCATACAGCT TCGCCATTAG TTCCGCTGCA ATTTCGGTCG CCTGGTAGTC 14000
GCCGTGCTCG GCAACGATGT GAGAGAGCAT TCGCTCCCCG GCATATTCGA GCAACATCAG ATTGTTCTCA CGACCGAGCA ACCGGACTGC TCCCCTCCCA 14100
TTGCGCCATA CCAGATAGTC GGCCCCGCGC AGTTCATCAG CAATGTCTTC TATAGGTTTC AATCCCTTGA CGATTGCAGG AGTCCCGTCT GGCAATGAAA 14200
CTTTCCAAAC GAGGCTGGAA AAGGTGTCCG CAATGAGAAC AGGTTGCGAA ACGTGCCAAT GAGCAGGAAA AACAGGCGGC ATGAACATCA ACCCCAAGTC 14300
AGAGGGTCCA ATCGCAGATA GAAGGCAAGG CGTTCGCGGT CGGGGGCTTC GATCCCCAAT ACATTGAATA GGACAGCGAA GGCGCGCTCT GCTTCATCTG 14400
GCGCTGCCCA GTTCTCTTCG GCGTTAGCAA TCATGAGTGC CAAATCGGCA TAGCGATCTG CTGTTCCGAG CCGCCCAAGG TCGATCAGAC CCGTGCATTG 14500
AAGAGTTTTA GGGTCCACCA TGAAGTTCGG CATGCAGGGA TCACCATGGC AAACAACCAT ATCGGTGCGC TCTTGGTCGA GCCGCACCGG TAGCTCTCGT 14600
TCGACACGAG CCAAAAGATC GAGCTGCGGC GTACTCTTGT CCTCGTCCGG TAAGAAGTCG GGATTGACGG CATTGCGGGA CACCACATCA ACGGCGCGTC 14700
CGAACATTCG CGACAGCCTG CGCTCAAACG GACATTGATC AACCGATAGG CTGTGAACAG CGCCAAGTTG CTGCCCCATT GACGGCCACG CTTTGAGCAA 14800
ATCCGCTCCA GACAGATCAG CCGCCGGTAC TCCCGGAATT GCCGTTATCA CCAAGCATGC ACCCTCCTGT TCCTCCTGCC AGTTGATCAC CTCGGGGCAA 14900
GCCACACCTC GACCTTTGAG CCAAATGAGG CGGTCACGCT CTCCAGCGAG CTCACCGCGG CGGGAAGCAG GTGCGATTTT CGCGAAGGCA TGCCCGTCAC 15000
CACGTCGAAA AACAAAATCA CCAGATTCTC CGCCTCTGAC AGGCAACCAG TCAGAATGCG ATTCACCAAA AAAAATATTA GTTCGATTCA ATGGAGGTTC 15100
CTTCAGTTTT CTGATGAAGC GCGGAGGTGG CTCAACCTGC GAAAAGAAAC GAGTTGCTAT GGACTTGCAC CGGTTGTGTT CCGGTCTATC TCTCATTTTA 15200
AGCGGCTTTT TTCTCAAATG CCACCGGCGA TTTCCAGCCG AGTGTTGAAT GTCTTCGGCG TGGATTATAA AAGCCATTTA TATATTCGAA GATTGCAATC 15300
TCAATATCTC GCCTTGTTTG CCAGTGTCTG CGCCAAATCA ACTCAGCCTT TAATGATTTA AAGAAGCTTT CTACTGCGGA GTTATCAAAA CAATTGCCTT 15400
TCCCGCTCAT GGACGGCAGC AATTGATGTT TGAGCAGTAG CTTTTGATAT TCATGAGCGC AATATTGGCT CCCACGGTCT GTGTGTTGAA TACAACCCGG 15500
TGGTGGTTTG CGTAAAGCCA ACGCCATATT CAGTGCCCTT AATGCAAGAT CCTGCTTTAA TCGATCACCT GTTGCCCAGC CAATCACGCG ACGGGAATAC 15600
AGGTCAAGGA TAACAGCAAG ATAGACCCAT CCTTCTCTGG TCCAAAGTAG AGTAAGAGGC AGGGCGTAGT CGGACTATTT CCCTGCCTCT CCTCCCCGAA 15700
CCGGACGTGC ACCTTTCAGC GCATCCGGCT CTCCATTTAA ATGCTGGCGA ACGCCATTGC CACTTCTGTA AAGCGCGATG TATACGTGTT TCTGGTCTCC 15800
GTCCTCAGAT AGGGATTACC TTCGGGTAGC CGCCAGCGGA ACAGCTTCTT GCCTTGCCCC ACCAACCGGT ACAGTATTTC GCCGCTGAGC TTGCCGTGAT 15900
TGGTTTTACC AAATAAAACC CACGTTTTGC TCTGACCCGG TTTCGGTGAT TTACACCACC ACCTCATCAG GGAAGCGATA CCTGTACGGT ATTTGCGGGC 16000
CAGCCAGTGA GCCAGCTTCC AGAACACGAC ACGGTCGATA TAACTGAAGA CTTTGGCCTT AAAATCAACG AACTGATAGA ACATGGCCCA GCCTTTCAGT 16100
TTTCGGTTGA GTTGTTCAGC CATATCGACT TTGCTTTCAC TGTAGTTGCC TGATAACAGT GCTGTCAGCG ATGCGGCGAA GTTTCTGGCT TTCTCCTGCG 16200
GGATCGTTGA GACCACTCGC ATCTCGCCAT AACGACTGCG TTTGCGAATG ATCCTGTGCC CCAGAAAGAT AAAGCCGTCA TTAACATGGG TGATTTTAGT 16300
CTTATCCATG TTCAGCCTGA GTTTCAGACT GCCTTCGAGC ACACCCCGAC ACTCCTCCCT GATGGCTTCC GCCTGTGCTT TGGTGCCTTT GACGATGAGG 16400
ACAAAATCAT CGGCATAGCG GCAGTACGCC ACCGCGGGTT TCCACTGCCA GTTTTCTCTG ACCGCCGTAC TTCGGCCCCG TTGGATACTG TTATTCCAGT 16500
ACCACCGATC TTTTCTGGCT TTCCCGCTCA GGTAGCGCTC ATGCAGGTAT TGATCGAACT CATTCAGCAT GATGTTCGAT AATAGCGGCG ATATAACACC 16600
GCCCTGTGGT ACACCTTCAC TGGCCGCCCG AAAGAGACCG ACATCGATAT GTCCCGCCTT GATGGTTTTC CACAGCAGAG TCATGAAACG TGCGTCACTG 16700
ATCCTGCGGC GTACAGCCTT CATCAGCAGT CGATGATGTA CGGTGTCGAA GTAACTGGAC AGGTCGCCTT CAATCACCCA GCGTCCCCGG GTTTCACCAC 16800
AGTCTGTGAG CTGTAATTTC ACCGTGCGGA TCGCGTGGTG GACACTGCGC TCAGGCCGGA AGCCATATGA GAGCGTATGA AAATCACTCT CCCATATCGG 16900
CTCCATCGCC ATCAGCATGG CCCGCTGAAC AATACGATCC CGCAACGCGG GGATACCCAG TGGTCGCAGT TTGCCGTTGC TTTTAGGGAT GTAAACCCGT 17000
CTGGCGGGCA AGGGCTGGTA GTGGCCTGAG AGTAATTCAT CCCTGAGGAT TTGCAGCTCA ACAGCCAGTC TGGCCTGTAG CATTGTTTTG TTCACGCCAT 17100
CAACGCCGGG GGTATGGGCC CCCTTTGATG AAAGCGTGAT CCGCGCCGCT TCAGCCAGCC ATTCTGGTTG TGTTATCAGA CGCAGCAGCC GTTGAATCCG 17200
TAGGGACGGA TCGGTGGCTG CCCATGTGGC AAGCTTGCGT TGCATTTCGC TGATTATCAA AGGTCTTCAC CTCGTTAGGT CAGTTAATTC ACGTCGCAAA 17300
CACATTCAAA CTGCTTCCCT TCGCCATGTA ATGGGCTTTC CCCATCGCGG ACTACTACGG AAGCTCCGCC AGCCAGCGCG TCATCGGAGC CATGCCCCCT 17400
TAACATCCGT CGCTGACCTT CCCCGGTTTA CCTGCCTGGA CTCAGGCATA CTGAGGAGGC TGCCCGTCGC ACTCTTTATC CTTGCTTGCC GCAAGTTGGC 17500
AGAAGTCAGC ATCGCAAGCG TGATAGACGC TGCTGCCCCG GTGTTTCGCA TACATGTCAA AACACCTTCG ACCGGCAGTG CTTACGTATC ACTGCCAGTT 17600
CCTCCTGCAC GGCCTGTCAG ATCACGTAGG CCGTGGTGAC GTTTTCAACC CACAGAGGCG GATTAACGGG TTCATGTTCT TCAGCCTTTC AGTACTTAAC 17700
CTTGAGGATC ATCTCGGCTT AGTGATCTCG CCTCAATCCC CGTTGTCAGC GGGTTACATC ACCCTGCGGG CATGCCGCAG GTCACTGCCG CTCAGGTTCT 17800
CCACCGTCAC ACCCGGTGGG ATTGTTGGGT TTCTCATCGT GAGTTACCGG TTCAATATTC CAGACAGACT CGCGGTTCAT TTAAGCATCC ATGCCCGCCC 17900
TGAACTCCGG GCACACCATA AGTGATATCG CCTGCCCATT TCTGGTTGGG TGCGCTTGCG CTAAAGTCTT GTTTTAATAG GTTCGGTGCA ATGTTGAAGG 18000
TATGATGACT ATCCGTTGTC CGTTTGAATT TACGCGTTCG AACAACTGTA ATGTTATTCT GGCGCATCAA ACGTCCAACC CGACGCTGCC CAACCTGCAG 18100
GCCCAGCGCT TTCAACTCTT CTGTCATACG CGGCCTACCA TAGCTCCCCA AACACAACCG ATGCTGCTCA CGTATATGCG CTAGAAGTAT AAGATCACGA 18200
CGCTGGCGCA GTGATGGAGG ACGGCGTTTC CATGCACGTA AACCACGATC TGTTACGCCC ATCAAACGAC ATATGCGTGA ACGTGAGAGA GAGCCACGGT 18300
AATCCGTAAT AAACTGAAAT CTCACAGCTT TTGTACTGCG AAAAATATTG CTGCCTTTTT TAATATCTCC CTCTCCTCCC GAAGGATACG GTTCTCTTTG 18400
CGTAAACGTT CATTCTCACG CAGAAGATCA GTGTCTTGGG TAGGAATTTT AGTTTCATCG GAAATTGATG CGATCCATTT CCCAAGCGTG GAAAGCCCAA 18500
TACTTAAATC TGACGCAACT TGACGGCGTG TTAAGCCACT AGTGAGTGCT ATGCGAACTG CATCACGCTT AAATTCATCA CTATGCTTTA ATGACATATA 18600
TGGTCTCCTT GATAACAAAT AATGCTCTCA AAAAGACCGG AACGAAACCG AGGCAAGTCC ACTACGTAAG TCCGAGAACA TGCTTTCCAT GGTCTCTGAG 18700
CTCGCCTTTG GGACCGACAT ATCGGTAGAG AGTGACGCGC TCGATGCCGA GTTCCTTGCA GAGATCGGAA ACTGAAGTAT CGCGCTGGGC CATGGCGGCT 18800
TGCGCGAGAC GCACCTGAGC TTTGGTGAGC GCGAATTTTC GTCCGCCCTT GCGACCGCGC GCTCTCGCGG AGGCGAGACC CGCCATGGTG CGCTCTCGGA 18900
TCAGATCCCG CTCGAACTCG GCCAAGGTGG CGAAGATTCC GAACACCATG CGACCGGACG CAGTCGTGGT GTCGATCTGA GCGCCCTTTC CAGTCAGAAC 19000
CCGCAGGCCG ATCTTGCGGT CTGACAGCTC CTTCACCGTG TTGACCAGAT GGGCAAGCGA TCGTCCGAGG CGATCGAGCT TCCAGACCAC CAGCACATCG 19100
CCGTCACGCA ATGACTTGAG GCAGGCAGTC AAGCCAGGGC GATCATCACG ACCGCCGGAA GCAAGATCAT CATAGATATT GTCCCGTTCG ACACCTGCGG 19200
CGCGCAAGGC GTCGTGCTGC AGGTCGAGAG ACTGCGAGCC ATCGGCTTTG GAGACGCGGG CATATCCGAT CAGCATGTAT CACAAACGTT GGTTTGAGGC 19300
GGCGCTTCGG CCACGATTGC ATTGACCTCT GGAAATGTAT CTCAACCAGC TTCATAAACA AAGCGTCTTG AACGCTATCA GATTTTGAAA AAGGAACATG 19400
TATGCCGCGT CGCGTCACTC TAACCGATCG GCAGAAAGAC GCGCTGTTGC GCTTGCCGAC TTCACAGACG GATTTGCTCA AGCACTATAC GCTGAGTGAT 19500
GAAGACCTTG GGCATATCAG GCTGCGTCGG CGCGCTCACA ACAGGTTCGG CTTCGCCCTG CAATTGTGTG TCCTGCGCTA TCCCGGCCGG GTGCTGGCTC 19600
CAGGCGAACT GATCCCTGCA GAGGTCATCG AATTTATCGG AGCGCAGCTT GGCCTGGGTG CCGACGATCT CGTAGACTAT GCTGCCCGCG AGGAAACACG 19700
GCACGAGCAT CTTGCCGAGT TACGGGGGCT CTACGGCTTC CGCACCTTCT CCGGACGTGG TGCGAGCGAG CTGAAGGAAT GGTTGTTCCG AGAAGCCGAG 19800
ATGGCGGTGT CGAACGAGGA TATCGCCCGT CGCTTCGTAG CCGAGTGCCG ACGCACCCGC ACTGTCCTTC CCGCGACATC CACGATCGAG CGGCTTTGTG 19900
CCGCGGCTCT CGTCGATGCC GAGCGACGCA TCGAGACGAG GATCGCCAGT CGGCTGCCTA TGTCGATCCG AGAACAGTTG CTGGCATTGC TCGAGGAGAC 20000
GGCTGATGAT CGGGTGACCC GTTTTGTGTG GCTGCGCCAG TTCGAGCCTG GCTCGAACTC TTCGTCGGCC AACCGGCTGC TCGACCGGCT CGAATATCTG 20100
CAACGCATCG ATCTCCCCGA GGATCTGCTT GCCGGCGTTC CTGCCCATCG GGTGACTCGT CTGCGCAGGC AGGGTGAACG GTATTATGCC GACGGCATGC 20200
GCGATCTCCC GGAGGACAGG CGGCTTGCGA TCTTGGCTGT TTGCGTCTCG GAATGGCAGG CGATGTTGGC CGACGCAGTG GTCGAAACCC ACGACCGGAT 20300
CGTCGGCCGT CTCTACCGTG CTTCGGAGCG TATTTGCCAT GCAAAGGTCG CAGACGAAGC GGGGGTGGTG CGTGACACCC TGAAATCCTT CGCCGAGATC 20400
GGGGGCGCCC TGGTCGATGC ACAGGATGAT GGCCAGCCGC TGGGCGATGT CATCGCGAGT GGGTCAGGGT GGGACGGCTT AAAAACCCTT GTTGCAATGG 20500
CAACCAGGCT GACCGCCACC ATGGCCGACG ATCCGCTCAA TCATGTGCTC GACGGTTATC ACCGCTTCCG CCGATACGCT CCACGCATGT TGCGCCTGCT 20600
CGATCTGCGA GCTGCGCCCG TTGCACTGCC GCTTCTGGAA GCGGTGACGG CCCTTCGTAC CGGTTTGAAC GATGCCGCGA TGACCAGCTT CTTGCGGCCC 20700
AGCTCGAAAT GGCATCGCCA CCTTCGGGCC CAGAGGGCTG GCGACGCTCG CCTATGGGAG ATCGCGGTGC TGTTCCATCT GCGCGATGCG TTCCGCTCCG 20800
GAGATGTCTG GCTTACTAGG TCCCGGCGCT ATGGCGATCT GAAACACGCA CTCGTTCCGG CACAATCCAT CGCGGAAGGC GGTCGTCTCG CTGTGCCATT 20900
GCGGCCGGAG GAATGGCTGG CAGACCGGCA AGCTCGCCTC GACATGCGGT TGCGCGAGCT TGGCCGTGCC GCTCGCGCAG GCACGATCCC GGGCGGGTCG 21000
ATTGAAAACG GCGTTCTGCA TATCGAGAAA CTCGAAGCCG CCGCGCCGAC AGGCGCCGAA GATCTGGTGC TCGATCTCTA CAAGCAGATC CCGCCCACGC 21100
GCATCACCGA TCTCCTGCTG GAGGTGGATG CGGCGACCGG CTTCACCGAA GCGTTCACCC ATCTGCGCAC AGGAGCACCC TGCGCTGACC GGATCGGGCT 21200
AATGAACGTT ATCTTGGCGG AAGGGATCAA CCTCGGCTTG CGCAAAATGG CGGATGCGAC AAACACCCAC ACCTTCTGGG AATTGATCCG CATTGGACGG 21300
TGGCATGTCG AGGGCGAAGC CTATGACCGG GCGCTGGCCA TGGTGGTCGA GGCACAGGCA GCGTTACCCA TGGCCCGGTT CTGGGGCATG GGCACGTCGG 21400
CTTCGAGCGA CGGACAGTTC TTCGTCGCTA CAGAGCAAGG TGAGGCCATG AACCTGGTCA ACGCGAAATA TGGCAATACC CCGGGCCTGA AAGCCTATAG 21500
CCACGTCTCC GACCAATATG CGCCGTTCGC AACCCAGGTG ATTCCTGCAA CGGCAAGCGA AGCGCCTTAC ATCCTCGATG GCCTGCTGAT GAACGATGCT 21600
GGACGCCATA TCCGCGAGCA GTTCACCGAC ACGGGCGGCT TCACCGATCA CGTCTTTGCC GCATGTGCCA TTCTCGGCTA CCGGTTCGCT CCGCGCATCC 21700
GCGACCTGCC ATCCAAACGG CTCTACGCGT TCAATCCGTC GGCCGCCCCG GCGCACCTGC GAGCGTTGAT CGGCGGAAAG GTCAACCAAG CCATGATCGA 21800
GCGCAATTGG CCCGACATCC TGCGCATCGC CGCCACCATT GCTGCCGGGA CCGTCGCGCC AAGCCAGATT CTGCGGAAAC TCGCCTCCTA TCCGCGGCAG 21900
AACGAGCTCG CGACAGCCCT GCGGGAAGTC GGTCGCGTCG AGCGCACCCT GTTCATGATC GACTGGATTC TGGATGCCGA ACTCCAACGG CGTGCCCAGA 22000
TCGGGCTCAA CAAAGGCGAA GCTCATCATG CGCTGAAGCG GGCAATCAGC TTCCACCGCC GCGGTGAAAT CCGCGACCGT TCCGCCGAAG GCCAGCATTA 22100
CCGCATCGCC GGCATGAATC TGCTCGCCGC CATCATCATC TTCTGGAACA CCATGAAGCT CGGCGAGGTC GTTGCAAACC AGAAACGCGA TGGAAAGCTG 22200
CTATCGCCCG ATCTCTTGGC CCATGTTTCG CCGCTCGGAT GGGAACACAT CAATCTCACC GGAGAATATC GCTGGCCAAA GCCTTAGCGT AGGATTCCGC 22300
CCCCTCCCGC AAACGACCCC

 Recombination Sites     

Name Coordinates Gene Sequence
res 1800-1920 121 AAATGTACCT TAAATCGAAT ATCGGACAAC TCATGTCTAT TATTACAAAT TTACGATTTA
ATAGACATAT TAATGTAACA GTTTTACGAT GTCCGATAAT TTATAACATT TCGTACGGTT
G
res_site_III 1803-1825 23 TGTACCTTAA ATCGAATATC GGA
res_site_II 1833-1866 34 TGTCTATTAT TACAAATTTA CGATTTAATA GACA
res_site_I 1889-1917 29 TGTCCGATAA TTTATAACAT TTCGTACGG
res 19180-19401 222 TGTCCCGTTC GACACCTGCG GCGCGCAAGG CGTCGTGCTG CAGGTCGAGA GACTGCGAGC
CATCGGCTTT GGAGACGCGG GCATATCCGA TCAGCATGTA TCACAAACGT TGGTTTGAGG
CGGCGCTTCG GCCACGATTG CATTGACCTC TGGAAATGTA TCTCAACCAG CTTCATAAAC
AAAGCGTCTT GAACGCTATC AGATTTTGAA AAAGGAACAT GT

 ORFs     
ORF Summary
Gene Name Associated TE Coordinates Class Sub Class Orientation
bla TEM-1 (ARO:3000873) Tn2 197-1057 Passenger Gene Antibiotic Resistance -
tnpR Tn2 1240-1797 Accessory Gene Resolvase -
tnpA Tn2 1961-4966 Transposase   +
tnpA ISEc29 5551-6735 Transposase   -
armA (ARO:3000858) Tn5393.9 7451-8266 Passenger Gene Antibiotic Resistance -
tnp ISEc28 8550-9389 Transposase   -
tnp ISCR1 9623-11164 Transposase   -
tnp IS5708 12272-13294 Transposase   -
APH(6)-Id (ARO:3002660) Tn5393.9 13452-14297 Passenger Gene Antibiotic Resistance -
APH(3'')-Ib (ARO:3002639) Tn5393.9 14288-15091 Passenger Gene Antibiotic Resistance -
rtase type_II_intron 15737-17245 Passenger Gene Other -
orfB 3'-end IS1133 17917-18262 Accessory Gene Resolvase -
orfA IS1133 18322-18597 Accessory Gene Regulator -
tnpR Tn5393.9 18665-19276 Accessory Gene Resolvase -
tnpA Tn5393.9 19402-22287 Transposase   +

ORF Details
Gene Name Protein Name Associated TE Gene Length Coordinates Strand
bla TEM-1 (ARO:3000873) Bla TEM-1 Tn2 861 197-1057 -
Class:   Passenger Gene
Sub Class:   Antibiotic Resistance
Function:   antibiotic inactivation (ARO:0001004)
Target:   penam (ARO:3000008)||monobactam (ARO:0000004)||cephalosporin (ARO:0000032)||penem (ARO:3003706)
Sequence Family:  TEM beta-lactamase (ARO:3000014)
Comment:   100 % identity with reference sequence ARO:3000873 (bitscore
Protein Sequence:  
MSIQHFRVAL IPFFAAFCLP VFAHPETLVK VKDAEDQLGA RVGYIELDLN SGKILESFRP EERFPMMSTF KVLLCGAVLS RVDAGQEQLG RRIHYSQNDL
VEYSPVTEKH LTDGMTVREL CSAAITMSDN TAANLLLTTI GGPKELTAFL HNMGDHVTRL DRWEPELNEA IPNDERDTTM PAAMATTLRK LLTGELLTLA
SRQQLIDWME ADKVAGPLLR SALPAGWFIA DKSGAGERGS RGIIAALGPD GKPSRIVVIY TTGSQATMDE RNRQIAEIGA SLIKHW

Gene Name Protein Name Associated TE Gene Length Coordinates Strand
tnpR TnpR Tn2 558 1240-1797 -
Class:   Accessory Gene
Sub Class:   Resolvase
Function:   resolvase; serine site-specific recombinase (GO:0000150)
Transpoase Chemistry:   Serine
Sequence Family:  Serine Site-Specific Recombinase
Protein Sequence:  
MRLFGYARVS TSQQSLDLQV RALKDAGVKA NRIFTDKASG SSTDREGLDL LRMKVEEGDV ILVKKLDRLG RDTADMIQLI KEFDAQGVAV RFIDDGISTD
GDMGQMVVTI LSAVAQAERR RILERTNEGR QEAKLKGIKF GRRRTVDRNV VLTLHQKGTG ATEIAHQLSI ARSTVYKILE DERAS

Gene Name Protein Name Associated TE Gene Length Coordinates Strand
tnpA TnpA Tn2 3006 1961-4966 +
Class:   Transposase
Function:   transposase activity (GO:0004803)
Transpoase Chemistry:   DDE
Comment:   identical to tnpA (Tn1)
Protein Sequence:  
MPVDFLTTEQ TESYGRFTGE PDELQLARYF HLDEADKEFI GKSRGDHNRL GIALQIGCVR FLGTFLTDMN HIPSGVRHFT ARQLGIRDIT VLAEYGQREN
TRREHAALIR QHYQYREFAW PWTFRLTRLL YTRSWISNER PGLLFDLATG WLMQHRIILP GATTLTRLIS EVREKATLRL WNKLALIPSA EQRSQLEMLL
GPTDCSRLSL LESLKKGPVT ISGPAFNEAI ERWKTLNDFG LHAENLSTLP AVRLKNLARY AGMTSVFNIA RMSPQKRMAV LVAFVLAWET LALDDALDVL
DAMLAVIIRD ARKIGQKKRL RSLKDLDKSA LALASACSYL LKEETPDESI RAEVFSYIPR QKLAEIITLV REIARPSDDN FHEEMVEQYG RVRRFLPHLL
NTVKFSSAPA GVTTLNACDY LSREFSSRRQ FFDDAPTEII SRSWKRLVIN KEKHITRRGY TLCFLSKLQD SLRRRDVYVT GSNRWGDPRA RLLQGADWQA
NRIKVYRSLG HPTDPQEAIK SLGHQLDSRY RQVAARLCEN EAVELDVSGP KPRLTISPLA SLDEPDSLKR LSKMISDLLP PVDLTELLLE INAHTGFADE
FFHASEASAR VDDLPVSISA VLMAEACNIG LEPLIRSNVP ALTRHRLNWT KANYLRAETI TSANARLVDF QATLPLAQIW GGGEVASADG MRFVTPVRTI
NAGPNRKYFG NNRGITWYNF VSDQYSGFHG IVIPGTLRDS IFVLEGLLEQ ETGLNPTEIM TDTAGASELV FGLFWLLGYQ FSPRLADAGA SVFWRMDHDA
DYGVLNDIAR GQSDPRKIVL QWDEMIRTAG SLKLGKVQVS VLVRSLLKSE RPSGLTQAII EVGRINKTLY LLNYIDDEDY RRRILTQLNR GESRHAVARA
ICHGQKGEIR KRYTDGQEDQ LGTLGLVTNA VVLWNTIYMQ AALDHLRAQG ETLNDEDIAR LSPLCHGHIN MLGHYSFTLA ELVTKGHLRP LKEASEAENV
A

Gene Name Protein Name Associated TE Gene Length Coordinates Strand
tnpA TnpA ISEc29 1185 5551-6735 -
Class:   Transposase
Function:   transposase activity (GO:0004803)
Transpoase Chemistry:   DDE
Protein Sequence:  
MLTMNVKAML ADFLTFVTPK SMHKARFSVL LDAVTALAKD ACCTVTAIGR AMPGSSDKVS IKRADRLLNN PNLQRELPLI YAALTASIVG HKTKPMILVD
WSNADTAKRH FILRASIAAD GRALTLLQKI AAAEDYTCPH LHGAFLKQLK AMLPKDCKPV IVTDAGFKVP WLKQVRKLGW HYVARVRGNV KLKLAEQDKF
ISVNQLYRQA KKDPKSVGKI MLAQTQHYET QAVLVGKGYK LLKRDKNKTY KEPWLLVSSL ADCHGYADKI AKCYSSRMQI EESFRDQKSH RYGLGSDLHG
TKKKSRLEIL LLLAALVNWF HYLLGSAAEK AGLHLRYQAN TVKNRRVLAL NFLGILLCKE PKQRIRRQYY QQGLKQILQW VVQWDWAVIK QADS

Gene Name Protein Name Associated TE Gene Length Coordinates Strand
armA (ARO:3000858) ArmA Tn5393.9 816 7451-8266 -
Class:   Passenger Gene
Sub Class:   Antibiotic Resistance
Function:   antibiotic target alteration (ARO:0001001)
Target:   aminoglycoside antibiotic (ARO:0000016)
Sequence Family:  16S rRNA methyltransferase (G1405) (ARO:3004271)
Comment:   100 % identity with reference sequence (ARO:3000858) (bitscore
Protein Sequence:  
MTVPIKYLTC RFFQMDKNDV VKKILESKKY ENLDSDIVEK VVSISEKKYK LKEVENYSKK KLHQIWGSYY SAYPNWDKLL KKYNQGQLSI EDLLKIHSST
NERVATLNDF YTYVFGNIKH VSSILDFGCG FNPLALYQWN ENEKIIYHAY DIDRAEIAFL SSIIGKLKTT IKYRFLNKES DVYKGTYDVV FLLKMLPVLK
QQDVNILDFL QLFHTQNFVI SFPIKSLSGK EKGMEENYQL WFESFTKGWI KILDSKVIGN ELVYITSGFQ K

Gene Name Protein Name Associated TE Gene Length Coordinates Strand
tnp Tnp ISEc28 840 8550-9389 -
Class:   Transposase
Transpoase Chemistry:   DDE
Comment:   possibly 5' truncated
Protein Sequence:  
WMDEQAIKQW HCLVHHGRRG RGFHYSDTAI ETALMLKGLF KLPLRALEGF INSLFQLMAV PLQSPDYSCI SKRAKTVDIK YRLPSQGPVA HLVIDATGLK
VYGEGEWKIR KHGKEKRRVW RKLHLAVDAT THAVIAAEVS LETVADNEVL PTLLNPLRRK IKQVSADGAY DTKACHALLK KKGAKATIPP RKNAAPWEEG
HPRNEAVTAL KAGELKQWKK DSGYHQRSIA ETAMYRFKQL IGPTLSLRNY NAQVGEILAG VKVMNKLIGL GMPVRQPVN

Gene Name Protein Name Associated TE Gene Length Coordinates Strand
tnp Tnp ISCR1 1542 9623-11164 -
Class:   Transposase
Transpoase Chemistry:   HUH
Sequence Family:  IS91 tnp
Comment:   CR of ISCR1
Protein Sequence:  
MSLARNATAS QSPTQTNGYE RHQPDQTLLY QLVEQHYPAF KASLEAQGQH LPRYIQQEFN DLLQCGRLEY GFMRVRCEDC HHERLVAFSC KRRGFCPSCG
ARRMAESAAL LIDEVFPKEP IRQWVLSFPF QLRFLLARHP QLMGQVLSIV YRTLSTHLIK KAGYTKASAQ TGSVTLIQRF GSALNLNVHY HMLFLDGVYA
EDDYGKQRFH RVKAPTYDEL NTLAHTLSHR IARCMEKRGI LERDAENTWL TLEEGEDDTL TQLHGASVTY RIAVGPQQGR KVFTLQTLPG REDKADSSSR
VANHAGFSLH AGVMAEAHQR DKLERLCRYI SRPAVSEKRL ALTANGQVRY ELKTPYRNGT THVIFEPLDF IAKLAALVPK PRVNLTRFHG VFAPNSKHRV
QVTPAKRGKK PDKSEGLDTN WRDKSPAERH RAMTWMQRLK RVFNIDIEVC EHCGGHVKVI ASIEDPKVIE QILKHLKQKT AKANAAKQRE LPPERAPPLT
PSLFDPSQSR LFD

Gene Name Protein Name Associated TE Gene Length Coordinates Strand
tnp Tnp IS5708 1023 12272-13294 -
Class:   Transposase
Transpoase Chemistry:   DDE
Protein Sequence:  
MTITTVGIDL AKNVFAVHCI DQNGKAVLVK PKVSRAALSE LIAGLPPCVI GMEACSGAHY WARLFRQYGH DVRLMAPKFV SPYRMAGKTG KNDAADAIAI
CEAVQRPHMR FVPVKDESQQ AMQCLHRTRQ GFIQERTATY NRLRGLISEF GVIAPQSTDA LRHVVSDQKE TLPVQVRLCI DDLLTHVTNI EEKIAEYDRV
LSRVAKTDHR SQQLMELKGV GPTTASALVA SIGNAHDFKN GRQLAAWLGL TPSQYSSGGK SKLGRITKAG DAYLRTLLVQ GARSVMVGAE NRTDPFSRWV
CSLIGRRGYW RAVVAIAAKN ARLCWASLHY GDDFRLYSTT

Gene Name Protein Name Associated TE Gene Length Coordinates Strand
APH(6)-Id (ARO:3002660) APH(6)-Id Tn5393.9 846 13452-14297 -
Class:   Passenger Gene
Sub Class:   Antibiotic Resistance
Function:   antibiotic inactivation (ARO:0001004)
Target:   aminoglycoside antibiotic (ARO:0000016)
Sequence Family:  APH(6) (ARO:3000151)
Comment:   strB, orfI || strict match to reference sequence for ARO:3002660 (bitscore: 568)
Protein Sequence:  
MGLMFMPPVF PAHWHVSQPV LIADTFSSLV WKVSLPDGTP AIVKGLKPIE DIADELRGAD YLVWRNGRGA VRLLGRENNL MLLEYAGERM LSHIVAEHGD
YQATEIAAEL MAKLYAASEE PLPSALLPIR DRFAALFQRA RDDQNAGCQT DYVHAAIIAD QMMSNASELR GLHGDLHHEN IMFSSRGWLV IDPVGLVGEV
GFGAANMFYD PADRDDLCLD PRRIAQMADA FSRALDVDPR RLLDQAYAYG CLSAAWNADG EEEQRDLAIA AAIKQVRQTS Y

Gene Name Protein Name Associated TE Gene Length Coordinates Strand
APH(3'')-Ib (ARO:3002639) APH(3'')-Ib Tn5393.9 804 14288-15091 -
Class:   Passenger Gene
Sub Class:   Antibiotic Resistance
Function:   antibiotic inactivation (ARO:0001004)
Target:   aminoglycoside antibiotic (ARO:0000016)
Sequence Family:  APH(3'') (ARO:3000127)
Comment:   strA, orfH || perfect match to reference sequence for ARO: 3002639
Protein Sequence:  
MNRTNIFFGE SHSDWLPVRG GESGDFVFRR GDGHAFAKIA PASRRGELAG ERDRLIWLKG RGVACPEVIN WQEEQEGACL VITAIPGVPA ADLSGADLLK
AWPSMGQQLG AVHSLSVDQC PFERRLSRMF GRAVDVVSRN AVNPDFLPDE DKSTPQLDLL ARVERELPVR LDQERTDMVV CHGDPCMPNF MVDPKTLQCT
GLIDLGRLGT ADRYADLALM IANAEENWAA PDEAERAFAV LFNVLGIEAP DRERLAFYLR LDPLTWG

Gene Name Protein Name Associated TE Gene Length Coordinates Strand
rtase Rtase type_II_intron 1509 15737-17245 -
Class:   Passenger Gene
Sub Class:   Other
Function:   RNA-directed DNA polymerase activity (GO:0003964 )
Sequence Family:  RVT_1 (Pfam:PF00078)
Comment:   group II intron reverse transcriptase
Protein Sequence:  
MQRKLATWAA TDPSLRIQRL LRLITQPEWL AEAARITLSS KGAHTPGVDG VNKTMLQARL AVELQILRDE LLSGHYQPLP ARRVYIPKSN GKLRPLGIPA
LRDRIVQRAM LMAMEPIWES DFHTLSYGFR PERSVHHAIR TVKLQLTDCG ETRGRWVIEG DLSSYFDTVH HRLLMKAVRR RISDARFMTL LWKTIKAGHI
DVGLFRAASE GVPQGGVISP LLSNIMLNEF DQYLHERYLS GKARKDRWYW NNSIQRGRST AVRENWQWKP AVAYCRYADD FVLIVKGTKA QAEAIREECR
GVLEGSLKLR LNMDKTKITH VNDGFIFLGH RIIRKRSRYG EMRVVSTIPQ EKARNFAASL TALLSGNYSE SKVDMAEQLN RKLKGWAMFY QFVDFKAKVF
SYIDRVVFWK LAHWLARKYR TGIASLMRWW CKSPKPGQSK TWVLFGKTNH GKLSGEILYR LVGQGKKLFR WRLPEGNPYL RTETRNTYTS RFTEVAMAFA
SI

Gene Name Protein Name Associated TE Gene Length Coordinates Strand
orfB 3'-end N IS1133 346 17917-18262 -
Class:   Accessory Gene
Sub Class:   Resolvase
Transpoase Chemistry:   Serine
Sequence Family:  Serine Site-Specific Recombinase
Protein Sequence:  
MGVTDRGLRA WKRRPPSLRQ RRDLILLAHI REQHRLCLGS YGRPRMTEEL KALGLQVGQR RVGRLMRQNN ITVVRTRKFK RTTDSHHTFN IAPNLLKQDF
SASAPNQKWA GDITY

Gene Name Protein Name Associated TE Gene Length Coordinates Strand
orfA OrfA IS1133 276 18322-18597 -
Class:   Accessory Gene
Sub Class:   Regulator
Function:   transposase activity (GO:0004803)
Comment:   orfA, together with orfB, encodes a fusion protein formed by translational frame-shifting that is the transposase for IS1133
Protein Sequence:  
MSLKHSDEFK RDAVRIALTS GLTRRQVASD LSIGLSTLGK WIASISDETK IPTQDTDLLR ENERLRKENR ILREEREILK KAAIFFAVQK L

Gene Name Protein Name Associated TE Gene Length Coordinates Strand
tnpR TnpR Tn5393.9 612 18665-19276 -
Class:   Accessory Gene
Sub Class:   Resolvase
Function:   recombinaseactivity (GO:0000150)
Transpoase Chemistry:   Serine
Sequence Family:  Serine Site-Specific Recombinase
Protein Sequence:  
MLIGYARVSK ADGSQSLDLQ HDALRAAGVE RDNIYDDLAS GGRDDRPGLT ACLKSLRDGD VLVVWKLDRL GRSLAHLVNT VKELSDRKIG LRVLTGKGAQ
IDTTTASGRM VFGIFATLAE FERDLIRERT MAGLASARAR GRKGGRKFAL TKAQVRLAQA AMAQRDTSVS DLCKELGIER VTLYRYVGPK GELRDHGKHV
LGLT

Gene Name Protein Name Associated TE Gene Length Coordinates Strand
tnpA TnpA Tn5393.9 2886 19402-22287 +
Class:   Transposase
Function:   transposase activity (GO:0004803)
Transpoase Chemistry:   DDE
Protein Sequence:  
MPRRVTLTDR QKDALLRLPT SQTDLLKHYT LSDEDLGHIR LRRRAHNRFG FALQLCVLRY PGRVLAPGEL IPAEVIEFIG AQLGLGADDL VDYAAREETR
HEHLAELRGL YGFRTFSGRG ASELKEWLFR EAEMAVSNED IARRFVAECR RTRTVLPATS TIERLCAAAL VDAERRIETR IASRLPMSIR EQLLALLEET
ADDRVTRFVW LRQFEPGSNS SSANRLLDRL EYLQRIDLPE DLLAGVPAHR VTRLRRQGER YYADGMRDLP EDRRLAILAV CVSEWQAMLA DAVVETHDRI
VGRLYRASER ICHAKVADEA GVVRDTLKSF AEIGGALVDA QDDGQPLGDV IASGSGWDGL KTLVAMATRL TATMADDPLN HVLDGYHRFR RYAPRMLRLL
DLRAAPVALP LLEAVTALRT GLNDAAMTSF LRPSSKWHRH LRAQRAGDAR LWEIAVLFHL RDAFRSGDVW LTRSRRYGDL KHALVPAQSI AEGGRLAVPL
RPEEWLADRQ ARLDMRLREL GRAARAGTIP GGSIENGVLH IEKLEAAAPT GAEDLVLDLY KQIPPTRITD LLLEVDAATG FTEAFTHLRT GAPCADRIGL
MNVILAEGIN LGLRKMADAT NTHTFWELIR IGRWHVEGEA YDRALAMVVE AQAALPMARF WGMGTSASSD GQFFVATEQG EAMNLVNAKY GNTPGLKAYS
HVSDQYAPFA TQVIPATASE APYILDGLLM NDAGRHIREQ FTDTGGFTDH VFAACAILGY RFAPRIRDLP SKRLYAFNPS AAPAHLRALI GGKVNQAMIE
RNWPDILRIA ATIAAGTVAP SQILRKLASY PRQNELATAL REVGRVERTL FMIDWILDAE LQRRAQIGLN KGEAHHALKR AISFHRRGEI RDRSAEGQHY
RIAGMNLLAA IIIFWNTMKL GEVVANQKRD GKLLSPDLLA HVSPLGWEHI NLTGEYRWPK P

 Internal Transposable Elements (TE)     

TnCentral Accession TE Name Type Coordinates Length
Tn2-KT002541 Tn2 Transposon 50-4999 4950
ISEc29-MK649825 ISEc29 Insertion Sequence 5517-6841 1325
ISEc28-FJ187822 ISEc28 Insertion Sequence 8494-9390 897
ISCR1-L06822 ISCR1 Insertion Sequence 9391-11544 2154
IS5708-AJ010745 IS5708 Insertion Sequence 12015-13377 1363
type_II_intron-KU987453;Family type Insertion Sequence 15160-18661 3502

 Internal Repeat Elements     

Name Associated Mobile Element Coordinates Sequence (Top Strand)
IRL Tn2 50-87 GGGGTCTGAC GCTCAGTGGA ACGAAAACTC ACGTTAAG
IRR Tn2 4962-4999 GAATTGCACT CAAAAGCAAG GTGACTCGCA GTCTGGGG
IRR ISEc29 5517-5538 CTGAGGGATC CCCACAAAAT TT
IRL ISEc29 6820-6841 TCTTAAAGAC CCCTATGGAG TC
IRR IS5 7091-7110 GGGCGAATAA GCGTGGAAGG
IRL ISEc28 9374-9390 GAACAAGCAG GTAGGTC
IRR IS5708 12012-12060 ATGATATTCC CGAAGGGGCT TGTCAGTTGC GGCCAAAAAT TAAAGACAG
IRL IS5708 13328-13377 TAACGTGCTT TCAATTAGTC CGCGTATAGA TCCCCTTCAG GGAAGGTAAG
IRR IS1133 15160-15186 TGGACTTGCA CCGGTTGTGT TCCGGTC
IRL IS1133 18635-18661 CTGGCCTTGC TTTGGCTCCG TTCAGGT
IRRl Tn5393.9 22240-22320 ACCCTTGTGT AGTTAGAGTG GCCTCTTATA GCGACCGGTT TCGGAATCGC
ATCCTAAGGC GGGGGAGGGC GTTTGCTGGG G