Transposon
Name: Tn5393.2
Family: Tn3        Group: Tn163
Evidence of Transposition: no
 Host     

Host Organism:Escherichia coli Molecular Source:plasmid IncI1
Place of Origin:Bratislava, Slovakia Date of Isolation:2018

 Map      Terminal Inverted Repeats (IR)     

IRL (Length: 81 bp)GGGGTCGTTTGCGGGAGAGGGCGAAATCCTACGCTAAGGCTTTGGCCAACGATATTCTCCGGTAAGATTGATGTGTTCCCA
IRR (Length: 40 bp)GGGGTCGTTTGCGGGAGGGGGCGGAATCCTACGCTAAGGC

 Sequence     
DNA SequenceLength  15861 
--------10 --------20 --------30 --------40 --------50 --------60 --------70 --------80 --------90 -------100
GGGGTCGTTT GCGGGAGAGG GCGAAATCCT ACGCTAAGGC TTTGGCCAAC GATATTCTCC GGTAAGATTG ATGTGTTCCC AGGGGATAGG AGAAGTCGCT 100
TGATATCTAG TATGACGTCT GTCGCACCTG CTTGATCGCG GCCGCGATAG CTAGATCGCG TTGCTCCTCT TCTCCATCCG CGTTCCAAGC TGCGGAAAGG 200
CACCCATAAG CGTACGCCTG GTCGAGCAGG CGACGCGGAT CGACGTCCAG CGCACGAGAG AATGCGTCCG CCATCTGTGC AATGCGTCTA GGATCGAGAC 300
AAAGGTCGTC TCTGTCAGCC GGATCGTAGA ACATATTGGC GGCGCCAAAG CCCACTTCAC CGACCAGACC GACGGGATCT ATCACCAGCC AGCCGCGACT 400
GGAGAACATG ATGTTTTCAT GATGCAGATC GCCATGTAGC CCACGCAGTT CCGAGGCATT GCTCATCATT TGATCGGCTA TAATCGCCGC GTGGACGTAG 500
TCAGTTTGAC AACCTGCGTT TTGATCATCG CGCGCCCGCT GAAACAAAGC TGCAAAGCGA TCCCGGATCG GGAGAAGGGC AGAAGGCAGG GGTTCCTCAG 600
ATGCGGCATA CAGCTTCGCC ATTAGTTCCG CTGCAATTTC GGTCGCCTGG TAGTCGCCGT GCTCGGCAAC GATGTGAGAG AGCATTCGCT CCCCGGCATA 700
TTCGAGCAAC ATCAGATTGT TCTCACGACC GAGCAACCGG ACTGCTCCCC TCCCATTGCG CCATACCAGA TAGTCGGCCC CGCGCAGTTC ATCAGCAATG 800
TCTTCTATAG GTTTCAATCC CTTGACGATT GCAGGAGTCC CGTCTGGCAA TGAAACTTTC CAAACGAGGC TGGAAAAGGT GTCCGCAATG AGAACAGGTT 900
GCGAAACGTG CCAATGAGCA GGAAAAACAG GCGGCATGAA CATCAACCCC AAGTCAGAGG GTCCAATCGC AGATAGAAGG CAAGGCGTTC GCGGTCGGGG 1000
GCTTCGATCC CCAATACATT GAATAGGACA GCGAAGGCGC GCTCTGCTTC ATCTGGCGCT GCCCAGTTCT CTTCGGCGTT AGCAATCATG AGTGCCAAAT 1100
CGGCATAGCG ATCTGCTGTT CCGAGCCGCC CAAGGTCGAT CAGACCCGTG CATTGAAGAG TTTTAGGGTC CACCATGAAG TTCGGCATGC AGGGATCACC 1200
ATGGCAAACA ACCATATCGG TGCGCTCTTG GTCGAGCCGC ACCGGTAGCT CTCGTTCGAC ACGAGCCAAA AGATCGAGCT GCGGCGTACT CTTGTCCTCG 1300
TCCGGTAAGA AGTCGGGATT GACGGCATTG CGGGACACCA CATCAACGGC GCGTCCGAAC ATTCGCGACA GCCTGCGCTC AAACGGACAT TGATCAACCG 1400
ATAGGCTGTG AACAGCGCCA AGTTGCTGCC CCATTGACGG CCACGCTTTG AGCAAATCCG CTCCAGACAG ATCAGCCGCC GGTACTCCCG GAATTGCCGT 1500
TATCACCAAG CATGCACCCT CCTGTTCCTC CTGCCAGTTG ATCACCTCGG GGCAAGCCAC ACCTCGACCT TTGAGCCAAA TGAGGCGGTC ACGCTCTCCA 1600
GCGAGCTCAC CGCGGCGGGA AGCAGGTGCG ATTTTCGCGA AGGCATGCCC GTCACCACGT CGAAAAACAA AATCACCAGA TTCTCCGCCT CTGACAGGCA 1700
ACCAGTCAGA ATGCGATTCA CCAAAAAAAA TATTAGTTCG ATTCAATGGA GGTTCCTTCA GTTTTCTGAT GAAGCGCGGA GGTGGCTCAA CCTGCGAAAA 1800
GAAACGAGTT GCTACGTAAG TCCGAGAACA TGCTTTCCAT GGTCTTGCAC CGGTTGTGTT CCGGTCTATC TCTCATTTTA AGCGGCTTTT TTCTCAAATG 1900
CCACCGGCGA TTTCCAGCCG AGTGCTGATG AATCCCCTAA TGATTTTTAT CAAAATCATT AAGTTAAGGT AGATACACAT CTTGTCATAT GATCAAATGG 2000
TTTCGCCAAA AATCAATAAT CAGACAACAA AATGTGCGAA CTCGATATTT TACACGACTC TCTTTACCAA TTCTGCCCCG AATTACACTT AAAACGACTC 2100
AACAGCTTAA CGTTGGCTTG CCACGCCTTA CTTGACTGTA AAACTCTCAC TCTTACCGAA CTTGGCCGTA ACCTGCCAAC CAAAGCGAGA ACAAAACATA 2200
ACATCAAACG AATCGACCGA TTGTTAGGTA ATCGTCACCT CCACAAAGAG CGACTCGCTG TATACCGTTG GCATGCTAGC TTTATCTGTT CGGGCAATAC 2300
GATGCCCATT GTACTTGTTG ACTGGTCTGA TATTCGTGAG CAAAAACGAC TTATGGTATT GCGAGCTTCA GTCGCACTAC ACGGTCGTTC TGTTACTCTT 2400
TATGAGAAAG CGTTCCCGCT TTCAGAGCAA TGTTCAAAGA AAGCTCATGA CCAATTTCTA GCCGACCTTG CGAGCATTCT ACCGAGTAAC ACCACACCGC 2500
TCATTGTCAG TGATGCTGGC TTTAAAGTGC CATGGTATAA ATCCGTTGAG AAGCTGGGTT GGTACTGGTT AAGTCGAGTA AGAGGAAAAG TACAATATGC 2600
AGACCTAGGA GCGGAAAACT GGAAACCTAT CAGCAACTTA CATGATATGT CATCTAGTCA CTCAAAGACT TTAGGCTATA AGAGGCTGAC TAAAAGCAAT 2700
CCAATCTCAT GCCAAATTCT ATTGTATAAA TCTCGCTCTA AAGGCCGAAA AAATCAGCGC TCGACACGGA CTCATTGTCA CCACCCGTCA CCTAAAATCT 2800
ACTCAGCGTC GGCAAAGGAG CCATGGGTTC TAGCAACTAA CTTACCTGTT GAAATTCGAA CACCCAAACA ACTTGTTAAT ATCTATTCGA AGCGAATGCA 2900
GATTGAAGAA ACCTTCCGAG ACTTGAAAAG TCCTGCCTAC GGACTAGGCC TACGCCATAG CCGAACGAGC AGCTCAGAGC GTTTTGATAT CATGCTGCTA 3000
ATCGCCCTGA TGCTTCAACT AACATGTTGG CTTGCGGGCG TTCATGCTCA GAAACAAGGT TGGGACAAGC ACTTCCAGGC TAACACAGTC AGAAATCGAA 3100
ACGTACTCTC AACAGTTCGC TTAGGCATGG AAGTTTTGCG GCATTCTGGC TACACAATAA CAAGGGAAGA CTCACTCGTG GCTGCAACCC TGCTTACTCA 3200
AAATCTATTC ACACATGGTT ACGTTTTGGG GAAATTATGA GGGGATCTCT CAGTGCTCAG CATGTTTGAG TGCTTTACTC GCCGCGGGTT GAGAAATATG 3300
TAAAACTTCA GCCGCACGCG TTAAGGAACC ACAAGTCATT ACAGCATAAA AGATATCGAG ATGTCTTAAT TTCATTCCAT GTAGCCTACT GATTATTTAT 3400
TTCTACGGAC TATTCTAACG AATAAAGTAT AAATAATCAG ATATACTCGT CATAATTCAA ATTTTGGTTT AGTTGTCACG AGAATTAATT CGTAAACGTG 3500
CAAGCTAAAT AGATTGACTA GGGGAATATA CGGGGTAAGA AAGCGGCTCG GCATACTGCC CTATAATAAA TTGTTAGGAG AAGTACGCCG AGTAGTGTGT 3600
AGCTATTAGG TAAAGTATGT ACCAATTTCA ATAAATATTT TAATTAAGAT ACTGTTTGAA ATATCAACAA TAAAGGCACC GACCATAGGA ACGACAAGGA 3700
AAGCTTTATG TGATGGTCCA AATGCTTTTG TGACTGTTTG CATATTCGCA ATTGCTGTTG GTGTTGCTCC CATACCAAAG CCACAGTGAC CCGCGCTGAT 3800
CACGACAGCA TCATAATCTT TGCCCATCAT TTTGAAGGTG ACAAAGCAGG CAAATAGCAC CATGACAACA GTTTGTACAG CAATGATAAT TAATACTGGC 3900
CCTGCCATGC TTGCCAATTG ACCAAATTTT AATGACATTA ACGCCATTGC CAAGAAAAGC GATAAAGCAA CGCTACCTAA TACATCGACG GTCGGCTCAA 4000
ACACTTCGTG TTTAAATACA TGAGTCAGTG TATTACGGAT AATAATACCG ACAAATAAAC ACCAGACAAA AGTAGGCAGT TGCAGAAAAG TATCTTTAAA 4100
CAATGCACTG ATATAGCCAC CAACAACAAT ACAGATAATC AGCATTGAAA TGGTTTCAAT AACGTTATTT GCATTGATTT TTCTTTTGAC GCTTGGTTGC 4200
TCAAAAGCTT CAACGATAGT GTCGCGCTCT TGCTCGGTTG TTTTAGGAAT AGAGACCTTT TTCAAAAGAT GACGGGCAAC AGGGCCGCCA ACTAAACCAC 4300
CCAACACTAA TCCAAGTGTT GCACAAGCCA TCGCTAATTC AACGGCGCCT GTTACACCAT ATTTATCAGC GAGAATAGGG CCCCATGCTC CGGCATTACC 4400
ATGACCACCT GTTAGAGTAA TTGAACCTGC AATTAAGCCA ATAAATGGAC TTTCATTCAT CATGACAGCC ATACTCATGC CGACAGTATT TTGAATGGCG 4500
ATTAGGATCG TTACTGCAAT AGTTAATAGA ACTAACGGCT TTCCTCCTTT AATCAGTCGA GAAAAGTCAG AACTTAGCCC GATAGAGGAA AAGAATGTGA 4600
GCATTAATAA ACTTTGCAAT GAAGCATCAA AAGTAAACGA ATAACCTGAT GTTTTATCAA TAATTAACAG AACAATTGCA ACAATAAAGC CACCAACGAC 4700
GGCTTCTGGT ATGTGGTTTT TTTGTAGGAA CGGGGTAAAT TTTACGACAA ACATTCCTAT GAGTAGCGCG ATACATGCGA CTAATAATGT ATAACTGGCA 4800
TCTAGGATCA TTTTTTTACC TCTATTAGTT TACCAGAATT TTCACTATAA CAATTTAACA ATAGTGAAAA ATGAAGTTAC TTTGGTTAAC TAATCTTTAA 4900
CAATGAGTTT TATTAGGGTA TCCATAACTT TTAGTTAATA GGGTCATAAT TTTAGTGTGA TCTTAATCAT GAAATATTAA AAAGATTAAA ATAACAACAA 5000
TGGTATTTAA TGATGGGTAA ACCTAAATAC CATGCGGGAT CCGCACTATT TTCGGTGATA GCAAAAAATA AAAAAGTATA AATAATAAAC AAAATTATAA 5100
GAGAAGGAGA ACATGATAAG CGCAGGCCGA GCAATTTAAA GAAGTGTGAT ATACAACATA AAACAGCAGC ATGACCTTTC TATATTTCGT TGCTTATCGA 5200
AGTGTTAATT TTCGGGTGGA TTACTCTGTT TGTTGATTAA TAACGGAGAA AAATATGATT GCTGTAATAT TTGAGGTGCA AATACAACCC GACCAACAAA 5300
CTCGCTATTT GACTTTAGCT GAGGAGTTAA GACCACTATT AAGTCATGTA GCTGGTTTTA TTTCAATTGA ACGTTTTCAA AGTCTAGCTA CAGAAGGAAA 5400
AATGTTATCG CTATCTTGGT GGGAAAACGA ATACGCAGTT CTGCAATGGA AAAATCATGT TTTACATGCG AAAGCTCAAC AAGAAGGGCG AGAGTCAATA 5500
TTTGATTTTT ACAAAATTAG TATTGCTCAT ATTACTCGCG AATATTCATT TAAAAAGGAC AAGGATAATG TTTGATGTTC ACGTTGTTTT AGATAATCAA 5600
ATAGGACAAT TAGCATTACT AGGAAAAACA TTAGGTAATA AAGGTATTGG ATTGGAAGGG GGAGGGATAT TTACGGTTGG TGATGAATGC CATGCTCATT 5700
TTCTTGTTGA ACAAGGAAAG GAAGCTAAAA TAGCGCTAGA GCAAGCTGGA CTGTTAGTAC TTGCGATCCG GACACCATTA ATTCGTAAGT TAAAACAGGA 5800
AAAACCGGGG GAACTTGGCG AAATAGCACG AGTATTGGCG GAGAATAACA TTAATATTTT AGTGCAATAC AGTGACCATG CTAACCAACT GATATTAATA 5900
ACGGACAATG ATAGTATGGC TGCATCTGTT ACGCTCCCTT GGGCAATAAA GTGAACTTGC GATGGCTAAT TTAATACGAA AAGAGGTTAC CTTTGAGTCC 6000
TCAATAGCCG CGATAGGGGC GGCTATGTCT GACATTTCAC GAGTTAAAAT ACTCAGTGCT TTGATGGATG GGCGAGCTTG GACGGCCACT GAGCTAAGTT 6100
CTGTGGCGAA TATATCAGCT TCAACGGCGA GCAGTCATTT ATCTAAATTA TTAGATTGCC AGCTAATCAC AGTAGTAGCT CAAGGCAAGC ATCGTTATTT 6200
TCGGCTAGCA GGAAAAGATA TTGCTGAATT GATGGAAAGT ATGATGGGGA TCTCCTTAAA CCATGGCGTA CATGCCAAAG TTTCCACGCC AGTGCATTTA 6300
CGAAAAGCAC GTACTTGCTA TGATCATTTA GCTGGCGAAG TTGCCGTTAA GATCTATGAT TCCCTTTGTC AACAGCAATG GATCACTGAA AATGGTTCAA 6400
TGATCACATT AAGTGGTATT CAATATTTTC ATGAAATGGG AATTGACGTT CCTTCCAAAC ATTCACGTAA AATCTGTTGT GCGTGTTTAG ATTGGAGTGA 6500
ACGCCGTTTC CATTTAGGTG GGTACGTTGG AGCCGCATTA TTTTCGCTTT ATGAATCTAA AGGGTGGTTA ACTCGACATC TTGGTTACCG TGAAGTTACC 6600
ATCACGGAAA AAGGTTATGC TGCTTTTAAG ACCCACTTTC ACATTTAAGT TGTTTTTCTA ATCCGCATAT GATCAATTCA AGGCCGAATA AGAAGGCTGG 6700
CTCTGCACCT TGGTGATCAA ATAATTCGAT AGCTTGTCGT AATAATGGCG GCATACTATC AGTAGTAGGT GTTTCCCTTT CTTCTTTAGC GACTTGATGC 6800
TCTTGATCTT CCAATACGCA ACCTAAAGTA AAATGCCCCA CAGCGCTGAG TGCATATAAT GCATTCTCTA GTGAAAAACC TTGTTGGCAT AAAAAGGCTA 6900
ATTGATTTTC GAGAGTTTCA TACTGTTTTT CTGTAGGCCG TGTACCTAAA TGTACTTTTG CTCCATCGCG ATGACTTAGT AAAGCACATC TAAAACTTTT 7000
AGCGTTATTA CGTAAAAAAT CTTGCCAGCT TTCCCCTTCT AAAGGGCAAA AGTGAGTATG GTGCCTATCT AACATCTCAA TGGCTAAGGC GTCGAGCAAA 7100
GCCCGCTTAT TTTTTACATG CCAATACAAT GTAGGCTGCT CTACACCTAG CTTCTGGGCG AGTTTACGGG TTGTTAAACC TTCGATTCCG ACCTCATTAA 7200
GCAGCTCTAA TGCGCTGTTA ATCACTTTAC TTTTATCTAA TCTAGACATC ATTAATTCCT AATTTTTGTT GACACTCTAT CATTGATAGA GTTATTTTAC 7300
CACTCCCTAT CAGTGATAGA GAAAAGTGAA ATGAATAGTT CGACAAAGAT CGCATTGGTA ATTACGTTAC TCGATGCCAT GGGGATTGGC CTTATCATGC 7400
CAGTCTTGCC AACGTTATTA CGTGAATTTA TTGCTTCGGA AGATATCGCT AACCACTTTG GCGTATTGCT TGCACTTTAT GCGTTAATGC AGGTTATCTT 7500
TGCTCCTTGG CTTGGAAAAA TGTCTGACCG ATTTGGTCGG CGCCCAGTGC TGTTGTTGTC ATTAATAGGC GCATCGCTGG ATTACTTATT GCTGGCTTTT 7600
TCAAGTGCGC TTTGGATGCT GTATTTAGGC CGTTTGCTTT CAGGGATCAC AGGAGCTACT GGGGCTGTCG CGGCATCGGT CATTGCCGAT ACCACCTCAG 7700
CTTCTCAACG CGTGAAGTGG TTCGGTTGGT TAGGGGCAAG TTTTGGGCTT GGTTTAATAG CGGGGCCTAT TATTGGTGGT TTTGCAGGAG AGATTTCACC 7800
GCATAGTCCC TTTTTTATCG CTGCGTTGCT AAATATTGTC GCTTTCCTTG TGGTTATGTT TTGGTTCCGT GAAACCAAAA ATACACGTGA TAATACAGAT 7900
ACCGAAGTAG GGGTTGAGAC GCAATCGAAT TCGGTATACA TCACTTTATT TAAAACGATG CCCATTTTGT TGATTATTTA TTTTTCAGCG CAATTGATAG 8000
GCCAAATTCC CGCAACGGTG TGGGTGCTAT TTACCGAAAA TCGTTTTGGA TGGAATAGCA TGATGGTTGG CTTTTCATTA GCGGGTCTTG GTCTTTTACA 8100
CTCAGTATTC CAAGCCTTTG TGGCAGGAAG AATAGCCACT AAATGGGGCG AAAAAACGGC AGTACTGCTC GGATTTATTG CAGATAGTAG TGCATTTGCC 8200
TTTTTAGCGT TTATATCTGA AGGTTGGTTA GTTTTCCCTG TTTTAATTTT ATTGGCTGGT GGTGGGATCG CTTTACCTGC ATTACAGGGA GTGATGTCTA 8300
TCCAAACAAA GAGTCATCAG CAAGGTGCTT TACAGGGATT ATTGGTGAGC CTTACCAATG CAACCGGTGT TATTGGCCCA TTACTGTTTG CTGTTATTTA 8400
TAATCATTCA CTACCAATTT GGGATGGCTG GATTTGGATT ATTGGTTTAG CGTTTTACTG TATTATTATC CTGCTATCGA TGACCTTCAT GTTAACCCCT 8500
CAAGCTCAGG GGAGTAAACA GGAGACAAGT GCTTAGTTAT TTCGTCACCA AATGATGTTA TTCCGCGAAA TATAATGACC CTCTTGATAA CCCAAGAGGG 8600
CATTTTTTAC GATAAAGAAG ATTTAGCTTC AAATAAAACC TATCTATTTT ATTTATCTTT CAAGCTCAAT AAAAAGCCGC GGTAAATAGC AATAAATTGG 8700
CCTTTTTTAT CGGCAAGCTC TTTTAGGTTT TTCGCATGTA TTGCGATATG CATAAACCAG CCATTGAGTA AGTTTTTAAG CACATCATCA TCATAAGCTT 8800
TAAGTTGGTT CTCTTGGATC AATTTGCTGA CAATGGCGTT TACCTTACCA GTAATGTATT CAAGGCTAAT TTTTTCAAGT TCATTCCAAC CAATGATAGG 8900
CATCACTTCT TGGATAGGGA TAAGGTTTTT ATTATTATCA ATAATATAAT CAAGATAATG TTCAAATATA CTTTCTAAGG CAGACCAACC ATTTGTTAAA 9000
TCAGTTTTTG TTGTGATGTA GGCATCAATC ATAATTAATT GCTGCTTATA ACAGGCACTG AGTAATTGTT TTTTATTTTT AAAGTGATGA TAAAAGGCAC 9100
CTTTGGTCAC CAACGCTTTT CCCGAGATCT CATCTATTGA AACAGCTTGA TAGCCTTTTT CAACAAACAA TATTCGTGCT GAGTTAACCA GTGATTGATA 9200
GGTACTCTTA AAATTTTCTT GTTGATGATT TTTATTTTCC ATGATAGATT TAAAATAACA TACCGTCAGT ATGTTTATGG TATCATGATG ATGTGGTCGT 9300
GACAATCTTA AGAACATTTA GGTTATTTTA TGTATATTGA ACAGCATTCT CGCTATCAAA ATAAAGCTAA TAACATCCAA TTAAGATATG ATGATAAGCA 9400
GTTTCATACA ACGGTTATCA AAGATGTTCT ATTATGGATT GAACATAATT TAGATCAGTC TTTACTGCTT GATGATGTGG CGAATAAAGC GGGTTATACC 9500
AAGTGGTATT TTCAGCGGCT GTTCAAAAAA GTAACAGGGG TCACACTGGC TAGCTATATT CGTGCTCGTC GTTTGACGAA AGCGGCTGTT GAGTTGAGGT 9600
TGACGAAAAA AACTATCCTT GAGATCGCAT TAAAATATCA ATTTGATTCC CAACAATCTT TTACACGTCG ATTTAAGTAC ATTTTTAAGG TTACACCAAG 9700
TTATTATCGG CGTAATAAAT TATGGGAATT GGAGGCAATG CACTGAGAGA TCCCCTCATA ATTTCCCCAA AGCGTAACCA TGTGTGAATA AATTTTGAGC 9800
TAGTAGGGTT GCAGCCACGA GTAAGTCTTC CCTTGTTATT GTGTAGCCAG AATGCCGCAA AACTTCCATG CCTAAGCGAA CTGTTGAGAG TACGTTTCGA 9900
TTTCTGACTG TGTTAGCCTG GAAGTGCTTG TCCCAACCTT GTTTCTGAGC ATGAACGCCC GCAAGCCAAC ATGTTAGTTG AAGCATCAGG GCGATTAGCA 10000
GCATGATATC AAAACGCTCT GAGCTGCTCG TTCGGCTATG GCGTAGGCCT AGTCCGTAGG CAGGACTTTT CAAGTCTCGG AAGGTTTCTT CAATCTGCAT 10100
TCGCTTCGAA TAGATATTAA CAAGTTGTTT GGGTGTTCGA ATTTCAACAG GTAAGTTAGT TGCTAGAACC CATGGCTCCT TTGCCGACGC TGAGTAGATT 10200
TTAGGTGACG GGTGGTGACA ATGAGTCCGT GTCGAGCGCT GATTTTTTCG GCCTTTAGAG CGAGATTTAT ACAATAGAAT TTGGCATGAG ATTGGATTGC 10300
TTTTAGTCAG CCTCTTATAG CCTAAAGTCT TTGAGTGACT AGATGACATA TCATGTAAGT TGCTGATAGG TTTCCAGTTT TCCGCTCCTA GGTCTGCATA 10400
TTGTACTTTT CCTCTTACTC GACTTAACCA GTACCAACCC AGCTTCTCAA CGGATTTATA CCATGGCACT TTAAAGCCAG CATCACTGAC AATGAGCGGT 10500
GTGGTGTTAC TCGGTAGAAT GCTCGCAAGG TCGGCTAGAA ATTGGTCATG AGCTTTCTTT GAACATTGCT CTGAAAGCGG GAACGCTTTC TCATAAAGAG 10600
TAACAGAACG ACCGTGTAGT GCGACTGAAG CTCGCAATAC CATAAGTCGT TTTTGCTCAC GAATATCAGA CCAGTCAACA AGTACAATGG GCATCGTATT 10700
GCCCGAACAG ATAAAGCTAG CATGCCAACG GTATACAGCG AGTCGCTCTT TGTGGAGGTG ACGATTACCT AACAATCGGT CGATTCGTTT GATGTTATGT 10800
TTTGTTCTCG CTTTGGTTGG CAGGTTACGG CCAAGTTCGG TAAGAGTGAG AGTTTTACAG TCAAGTAATG CGTGGCAAGC CAACGTTAAG CTGTTGAGTC 10900
GTTTTAAGTG TAATTCGGGG CAGAATTGGT AAAGAGAGTC GTGTAAAATA TCGAGTTCGC ACATCTTGTT GTCTGATTAT TGATTTTTCG CGAAACCATT 11000
TGATCATATG ACAAGATGTG TATCCACCTT AACTTAATGA TTTTTACCAA AATCATTAGG GGATTCATCA GAGCCGAGTG TTGAATGTCT TCGGCGTGGA 11100
TTATAAAAGC CATTTATATA TTCGAAGATT GCAATCTCAA TATCTCGCCT TGTTTGCCAG TGTCTGCGCC AAATCAACTC AGCCTTTAAT GATTTAAAGA 11200
AGCTTTCTAC TGCGGAGTTA TCAAAACAAT TGCCTTTCCC GCTCATGGAC GGCAGCAATT GATGTTTGAG CAGTAGCTTT TGATATTCAT GAGCGCAATA 11300
TTGGCTCCCA CGGTCTGTGT GTTGAATACA ACCCGGTGGT GGTTTGCGTA AAGCCAACGC CATATTCAGT GCCCTTAATG CAAGATCCTG CTTTAATCGA 11400
TCACCTGTTG CCCAGCCAAT CACGCGACGG GAATACAGGT CAAGGATAAC AGCAAGATAG ACCCATCCTT CTCTGGTCCA AACATAAGTG ATATCGCCTG 11500
CCCATTTCTG GTTGGGTGCG CTTGCGCTAA AGTCTTGTTT TAATAGGTTC GGTGCAATGT TGAAGGTATG ATGACTATCC GTTGTCCGTT TGAATTTACG 11600
CGTTCGAACA ACTGTAATGT TATTCTGGCG CATCAAACGT CCAACCCGAC GCTGCCCAAC CTGCAGGCCC AGCGCTTTCA ACTCTTCTGT CATACGCGGC 11700
CTACCATAGC TCCCCAAACA CAACCGATGC TGCTCACGTA TATGCGCTAG AAGTATAAGA TCACGACGCT GGCGCAGTGA TGGAGGACGG CGTTTCCATG 11800
CGCGTAAACC ACGATCTGTT ACGCCCATCA AACGACATAT GCGTGAACGT GAGAGAGAGC CACGGTAATC CGTAATAAAC TGAAATCTCA CAGCTTTTGT 11900
ACTGCGAAAA ATATTGCTGC CTTTTTTAAT ATCTCCCTCT CCTCCCGAAG GATACGGTTC TCTTTGCGTA AACGTTCATT CTCACGCAGA AGATCAGTGT 12000
CTTGGGTAGG AATTTTAGTT TCATCGGAAA TTGATGCGAT CCATTTCCCA AGCGTGGAAA GCCCAATACT TAAATCTGAC GCAACTTGAC GGCGTGTTAA 12100
GCCACTAGTG AGTGCTATGC GAACTGCATC ACGCTTAAAT TCATCACTAT GCTTTAATGA CATATATGGT CTCCTTGATA ACAAATAATG CTCTCAAAAA 12200
GACCGGAACG AAACCGAGGC AAGACCACCA TGGTCTCTGA GCTCGCCTTT GGGACCGACA TATCGGTAGA GAGTGACGCG CTCGATGCCG AGTTCCTTGC 12300
AGAGATCGGA AACTGAAGTA TCGCGCTGGG CCATGGCGGC TTGCGCGAGA CGCACCTGAG CTTTGGTGAG CGCGAATTTT CGTCCGCCCT TGCGACCGCG 12400
CGCTCTCGCG GAGGCGAGAC CCGCCATGGT GCGCTCTCGG ATCAGATCCC GCTCGAACTC GGCCAAGGTG GCGAAGATTC CGAACACCAT GCGACCGGAC 12500
GCAGTCGTGG TGTCGATCTG AGCGCCCTTT CCAGTCAGAA CCCGCAGGCC GATCTTGCGG TCTGACAGCT CCTTCACCGT GTTGACCAGA TGGGCAAGCG 12600
ATCGTCCGAG GCGATCGAGC TTCCAGACCA CCAGCACATC GCCGTCACGC AATGACTTGA GGCAGGCAGT CAAGCCAGGG CGATCATCAC GACCGCCGGA 12700
AGCAAGATCA TCATAGATAT TGTCCCGTTC GACACCTGCG GCGCGCAAGG CGTCGTGCTG CAGGTCGAGA GACTGCGAGC CATCGGCTTT GGAGACGCGG 12800
GCATATCCGA TCAGCATGTA TCACAAACGT TGGTTTGAGG CGGCGCTTCG GCCACGATTG CATTGACCTC TGGAAATGTA TCTCAACCAG CTTCATAAAC 12900
AAAGCGTCTT GAACGCTATC AGATTTTGAA AAAGGAACAT GTATGCCGCG TCGCGTCACT CTAACCGATC GGCAGAAAGA CGCGCTGTTG CGCTTGCCGA 13000
CTTCACAGAC GGATTTGCTC AAGCACTATA CGCTGAGTGA TGAAGACCTT GGGCATATCA GGCTGCGTCG GCGCGCTCAC AACAGGTTCG GCTTCGCCCT 13100
GCAATTGTGT GTCCTGCGCT ATCCCGGCCG GGTGCTGGCT CCAGGCGAAC TGATCCCTGC AGAGGTCATC GAATTTATCG GAGCGCAGCT TGGCCTGGGT 13200
GCCGACGATC TCGTAGACTA TGCTGCCCGC GAGGAAACAC GGCACGAGCA TCTTGCCGAG TTACGGGGGC TCTACGGCTT CCGCACCTTC TCCGGACGTG 13300
GTGCGAGCGA GCTGAAGGAA TGGTTGTTCC GAGAAGCCGA GATGGCGGTG TCGAACGAGG ATATCGCCCG TCGCTTCGTA GCCGAGTGCC GACGCACCCG 13400
CACTGTCCTT CCCGCGACAT CCACGATCGA GCGGCTTTGT GCCGCGGCTC TCGTCGATGC CGAGCGACGC ATCGAGACGA GGATCGCCAG TCGGCTGCCT 13500
ATGTCGATCC GAGAACAGTT GCTGGCATTG CTCGAGGAGA CGGCTGATGA TCGGGTGACC CGTTTTGTGT GGCTGCGCCA GTTCGAGCCT GGCTCGAACT 13600
CTTCGTCGGC CAACCGGCTG CTCGACCGGC TCGAATATCT GCAACGCATC GATCTCCCCG AGGATCTGCT TGCCGGCGTT CCTGCCCATC GGGTGACTCG 13700
TCTGCGCAGG CAGGGTGAAC GGTATTATGC CGACGGCATG CGCGATCTCC CGGAGGACAG GCGGCTTGCG ATCTTGGCTG TTTGCGTCTC GGAATGGCAG 13800
GCGATGTTGG CCGACGCAGT GGTCGAAACC CACGACCGGA TCGTCGGCCG TCTCTACCGT GCTTCGGAGC GTATTTGCCA TGCAAAGGTC GCAGACGAAG 13900
CGGGGGTGGT GCGTGACACC CTGAAATCCT TCGCCGAGAT CGGGGGCGCC CTGGTCGATG CACAGGATGA TGGCCAGCCG CTGGGCGATG TCATCGCGAG 14000
TGGGTCAGGG TGGGACGGCT TAAAAACCCT TGTTGCAATG GCAACCAGGC TGACCGCCAC CATGGCCGAC GATCCGCTCA ATCATGTGCT CGACGGTTAT 14100
CACCGCTTCC GCCGATACGC TCCACGCATG TTGCGCCTGC TCGATCTGCG AGCTGCGCCC GTTGCACTGC CGCTTCTGGA AGCGGTGACG GCCCTTCGTA 14200
CCGGTTTGAA CGATGCCGCG ATGACCAGCT TCTTGCGGCC CAGCTCGAAA TGGCATCGCC ACCTTCGGGC CCAGAGGGCT GGCGACGCTC GCCTATGGGA 14300
GATCGCGGTG CTGTTCCATC TGCGCGATGC GTTCCGCTCC GGAGATGTCT GGCTTACTAG GTCCCGGCGC TATGGCGATC TGAAACACGC ACTCGTTCCG 14400
GCACAATCCA TCGCGGAAGG CGGTCGTCTC GCTGTGCCAT TGCGGCCGGA GGAATGGCTG GCAGACCGGC AAGCTCGCCT CGACATGCGG TTGCGCGAGC 14500
TTGGCCGTGC CGCTCGCGCA GGCACGATCC CGGGCGGGTC GATTGAAAAC GGCGTTCTGC ATATCGAGAA ACTCGAAGCC GCCGCGCCGA CAGGCGCCGA 14600
AGATCTGGTG CTCGATCTCT ACAAGCAGAT CCCGCCCACG CGCATCACCG ATCTCCTGCT GGAGGTGGAT GCGGCGACCG GCTTCACCGA AGCGTTCACC 14700
CATCTGCGCA CAGGAGCACC CTGCGCTGAC CGGATCGGGC TAATGAACGT TATCTTGGCG GAAGGGATCA ACCTCGGCTT GCGCAAAATG GCGGATGCGA 14800
CAAACACCCA CACCTTCTGG GAATTGATCC GCATTGGACG GTGGCATGTC GAGGGCGAAG CCTATGACCG GGCGCTGGCC ATGGTGGTCG AGGCACAGGC 14900
AGCGTTACCC ATGGCCCGGT TCTGGGGCAT GGGCACGTCG GCTTCGAGCG ACGGACAGTT CTTCGTCGCT ACAGAGCAAG GTGAGGCCAT GAACCTGGTC 15000
AACGCGAAAT ATGGCAATAC CCCGGGCCTG AAAGCCTATA GCCACGTCTC CGACCAATAT GCGCCGTTCG CAACCCAGGT GATTCCTGCA ACGGCAAGCG 15100
AAGCGCCTTA CATCCTCGAT GGCCTGCTGA TGAACGATGC TGGACGCCAT ATCCGCGAGC AGTTCACCGA CACGGGCGGC TTCACCGATC ACGTCTTTGC 15200
CGCATGTGCC ATTCTCGGCT ACCGGTTCGC TCCGCGCATC CGCGACCTGC CATCCAAACG GCTCTACGCG TTCAATCCGT CGGCCGCCCC GGCGCACCTG 15300
CGAGCGTTGA TCGGCGGAAA GGTCAACCAA GCCATGATCG AGCGCAATTG GCCCGACATC CTGCGCATCG CCGCCACCAT TGCTGCCGGG ACCGTCGCGC 15400
CAAGCCAGAT TCTGCGGAAA CTCGCCTCCT ATCCGCGGCA GAACGAGCTC GCGACAGCCC TGCGGGAAGT CGGTCGCGTC GAGCGCACCC TGTTCATGAT 15500
CGACTGGATT CTGGATGCCG AACTCCAACG GCGTGCCCAG ATCGGGCTCA ACAAAGGCGA AGCTCATCAT GCGCTGAAGC GGGCAATCAG CTTCCACCGC 15600
CGCGGTGAAA TCCGCGACCG TTCCGCCGAA GGCCAGCATT ACCGCATCGC CGGCATGAAT CTGCTCGCCG CCATCATCAT CTTCTGGAAC ACCATGAAGC 15700
TCGGCGAGGT CGTTGCAAAC CAGAAACGCG ATGGAAAGCT GCTATCGCCC GATCTCTTGG CCCATGTTTC GCCGCTCGGA TGGGAACACA TCAATCTCAC 15800
CGGAGAATAT CGCTGGCCAA AGCCTTAGCG TAGGATTCCG CCCCCTCCCG CAAACGACCC C

 Recombination Sites     

Name Coordinates Gene Sequence
res 12721-12942 222 TGTCCCGTTC GACACCTGCG GCGCGCAAGG CGTCGTGCTG CAGGTCGAGA GACTGCGAGC
CATCGGCTTT GGAGACGCGG GCATATCCGA TCAGCATGTA TCACAAACGT TGGTTTGAGG
CGGCGCTTCG GCCACGATTG CATTGACCTC TGGAAATGTA TCTCAACCAG CTTCATAAAC
AAAGCGTCTT GAACGCTATC AGATTTTGAA AAAGGAACAT GT

 ORFs     
ORF Summary
Gene Name Associated TE Coordinates Class Sub Class Orientation
APH(6)-Id (ARO:3002660) Tn5393.2 107-952 Passenger Gene Antibiotic Resistance -
APH(3'')-Ib (ARO:3002639) Tn5393.2 943-1746 Passenger Gene Antibiotic Resistance -
tnp IS10L 2032-3240 Transposase   +
jemA Tn10 3606-4811 Passenger Gene Other -
jemB Tn10 5255-5575 Passenger Gene Other +
CPT07_26605 Tn10 5568-5954 Passenger Gene Hypothetical +
jemC Tn10 5962-6648 Passenger Gene Other +
tetR (ARO:3003479) Tn10 6626-7252 Passenger Gene Antibiotic Resistance -
tet(B) (ARO:3000166) Tn10 7331-8536 Passenger Gene Antibiotic Resistance +
tetC Tn10 8649-9242 Passenger Gene Antibiotic Resistance -
tetD Tn10 9330-9746 Passenger Gene Antibiotic Resistance +
tnp IS10R 9756-10964 Transposase   -
orfB_p IS1133::Tn10 11034-11828 Transposase   -
orfA IS1133::Tn10 11888-12163 Accessory Gene Regulator -
tnpR Tn5393.2 12194-12817 Accessory Gene Resolvase -
tnpA Tn5393.2 12943-15828 Transposase   +

ORF Details
Gene Name Protein Name Associated TE Gene Length Coordinates Strand
APH(6)-Id (ARO:3002660) APH(6)-Id Tn5393.2 846 107-952 -
Class:   Passenger Gene
Sub Class:   Antibiotic Resistance
Function:   antibiotic inactivation (ARO:0001004)
Target:   aminoglycoside antibiotic (ARO:0000016)
Sequence Family:  APH(6) (ARO:3000151)
Comment:   strB, orfI || strict match to reference sequence for ARO:3002660 (bitscore: 568)
Protein Sequence:  
MGLMFMPPVF PAHWHVSQPV LIADTFSSLV WKVSLPDGTP AIVKGLKPIE DIADELRGAD YLVWRNGRGA VRLLGRENNL MLLEYAGERM LSHIVAEHGD
YQATEIAAEL MAKLYAASEE PLPSALLPIR DRFAALFQRA RDDQNAGCQT DYVHAAIIAD QMMSNASELR GLHGDLHHEN IMFSSRGWLV IDPVGLVGEV
GFGAANMFYD PADRDDLCLD PRRIAQMADA FSRALDVDPR RLLDQAYAYG CLSAAWNADG EEEQRDLAIA AAIKQVRQTS Y

Gene Name Protein Name Associated TE Gene Length Coordinates Strand
APH(3'')-Ib (ARO:3002639) APH(3'')-Ib Tn5393.2 804 943-1746 -
Class:   Passenger Gene
Sub Class:   Antibiotic Resistance
Function:   antibiotic inactivation (ARO:0001004)
Target:   aminoglycoside antibiotic (ARO:0000016)
Sequence Family:  APH(3'') (ARO:3000127)
Comment:   strA, orfH || perfect match to reference sequence for ARO: 3002639
Protein Sequence:  
MNRTNIFFGE SHSDWLPVRG GESGDFVFRR GDGHAFAKIA PASRRGELAG ERDRLIWLKG RGVACPEVIN WQEEQEGACL VITAIPGVPA ADLSGADLLK
AWPSMGQQLG AVHSLSVDQC PFERRLSRMF GRAVDVVSRN AVNPDFLPDE DKSTPQLDLL ARVERELPVR LDQERTDMVV CHGDPCMPNF MVDPKTLQCT
GLIDLGRLGT ADRYADLALM IANAEENWAA PDEAERAFAV LFNVLGIEAP DRERLAFYLR LDPLTWG

Gene Name Protein Name Associated TE Gene Length Coordinates Strand
tnp Tnp IS10L 1209 2032-3240 +
Class:   Transposase
Function:   transposase
Transpoase Chemistry:   DDE
Protein Sequence:  
MCELDILHDS LYQFCPELHL KRLNSLTLAC HALLDCKTLT LTELGRNLPT KARTKHNIKR IDRLLGNRHL HKERLAVYRW HASFICSGNT MPIVLVDWSD
IREQKRLMVL RASVALHGRS VTLYEKAFPL SEQCSKKAHD QFLADLASIL PSNTTPLIVS DAGFKVPWYK SVEKLGWYWL SRVRGKVQYA DLGAENWKPI
SNLHDMSSSH SKTLGYKRLT KSNPISCQIL LYKSRSKGRK NQRSTRTHCH HPSPKIYSAS AKEPWVLATN LPVEIRTPKQ LVNIYSKRMQ IEETFRDLKS
PAYGLGLRHS RTSSSERFDI MLLIALMLQL TCWLAGVHAQ KQGWDKHFQA NTVRNRNVLS TVRLGMEVLR HSGYTITRED SLVAATLLTQ NLFTHGYVLG
KL

Gene Name Protein Name Associated TE Gene Length Coordinates Strand
jemA JemA Tn10 1206 3606-4811 -
Class:   Passenger Gene
Sub Class:   Other
Function:   glutamate:sodium symporter activity (GO:0015501)
Comment:   sodium-dependent glutamate permease
Protein Sequence:  
MILDASYTLL VACIALLIGM FVVKFTPFLQ KNHIPEAVVG GFIVAIVLLI IDKTSGYSFT FDASLQSLLM LTFFSSIGLS SDFSRLIKGG KPLVLLTIAV
TILIAIQNTV GMSMAVMMNE SPFIGLIAGS ITLTGGHGNA GAWGPILADK YGVTGAVELA MACATLGLVL GGLVGGPVAR HLLKKVSIPK TTEQERDTIV
EAFEQPSVKR KINANNVIET ISMLIICIVV GGYISALFKD TFLQLPTFVW CLFVGIIIRN TLTHVFKHEV FEPTVDVLGS VALSLFLAMA LMSLKFGQLA
SMAGPVLIII AVQTVVMVLF ACFVTFKMMG KDYDAVVISA GHCGFGMGAT PTAIANMQTV TKAFGPSHKA FLVVPMVGAF IVDISNSILI KIFIEIGTYF
T

Gene Name Protein Name Associated TE Gene Length Coordinates Strand
jemB JemB Tn10 321 5255-5575 +
Class:   Passenger Gene
Sub Class:   Other
Sequence Family:  Antibiotic biosynthesis monooxygenase (Pfam:PF03992)
Protein Sequence:  
MIAVIFEVQI QPDQQTRYLT LAEELRPLLS HVAGFISIER FQSLATEGKM LSLSWWENEY AVLQWKNHVL HAKAQQEGRE SIFDFYKISI AHITREYSFK
KDKDNV

Gene Name Protein Name Associated TE Gene Length Coordinates Strand
CPT07_26605 CPT07_26605 Tn10 387 5568-5954 +
Class:   Passenger Gene
Sub Class:   Hypothetical
Comment:   Amino acid-binding protein
Protein Sequence:  
MFDVHVVLDN QIGQLALLGK TLGNKGIGLE GGGIFTVGDE CHAHFLVEQG KEAKIALEQA GLLVLAIRTP LIRKLKQEKP GELGEIARVL AENNINILVQ
YSDHANQLIL ITDNDSMAAS VTLPWAIK

Gene Name Protein Name Associated TE Gene Length Coordinates Strand
jemC JemC Tn10 687 5962-6648 +
Class:   Passenger Gene
Sub Class:   Other
Sequence Family:  HTH ArsR-type DNA-binding domain (InterPro:IPR001845)
Comment:   N-terminal 100 amino acids similar to bacterial transcriptional repressors and metal-binding proteins (PMID:10781570)
Protein Sequence:  
MANLIRKEVT FESSIAAIGA AMSDISRVKI LSALMDGRAW TATELSSVAN ISASTASSHL SKLLDCQLIT VVAQGKHRYF RLAGKDIAEL MESMMGISLN
HGVHAKVSTP VHLRKARTCY DHLAGEVAVK IYDSLCQQQW ITENGSMITL SGIQYFHEMG IDVPSKHSRK ICCACLDWSE RRFHLGGYVG AALFSLYESK
GWLTRHLGYR EVTITEKGYA AFKTHFHI

Gene Name Protein Name Associated TE Gene Length Coordinates Strand
tetR (ARO:3003479) TetR Tn10 627 6626-7252 -
Class:   Passenger Gene
Sub Class:   Antibiotic Resistance
Function:   antibiotic target alteration (ARO:0001001); antibiotic efflux (ARO:0010000)
Transpoase Chemistry:   repressor of the tetracycline resistance element
Target:   tetracycline antibiotic (ARO:3000050)
Sequence Family:  major facilitator superfamily (MFS) antibiotic efflux pump (ARO:0010002)
Comment:   perfect match to reference sequence for ARO:3003479
Protein Sequence:  
MMSRLDKSKV INSALELLNE VGIEGLTTRK LAQKLGVEQP TLYWHVKNKR ALLDALAIEM LDRHHTHFCP LEGESWQDFL RNNAKSFRCA LLSHRDGAKV
HLGTRPTEKQ YETLENQLAF LCQQGFSLEN ALYALSAVGH FTLGCVLEDQ EHQVAKEERE TPTTDSMPPL LRQAIELFDH QGAEPAFLFG LELIICGLEK
QLKCESGS

Gene Name Protein Name Associated TE Gene Length Coordinates Strand
tet(B) (ARO:3000166) Tet(B) Tn10 1206 7331-8536 +
Class:   Passenger Gene
Sub Class:   Antibiotic Resistance
Function:   antibiotic efflux (ARO:0010000)
Transpoase Chemistry:   antibiotic efflux (ARO:0010000)
Target:   tetracycline antibiotic (ARO:3000050)
Sequence Family:  major facilitator superfamily (MFS) antibiotic efflux pump (ARO:0010002)
Comment:   strict match to reference sequence for ARO:3000166 (bitscore:786)||99.9% identical to TnCentral reference sequence for tet(B) (Tn10)||Synonym: tetB
Protein Sequence:  
MNSSTKIALV ITLLDAMGIG LIMPVLPTLL REFIASEDIA NHFGVLLALY ALMQVIFAPW LGKMSDRFGR RPVLLLSLIG ASLDYLLLAF SSALWMLYLG
RLLSGITGAT GAVAASVIAD TTSASQRVKW FGWLGASFGL GLIAGPIIGG FAGEISPHSP FFIAALLNIV AFLVVMFWFR ETKNTRDNTD TEVGVETQSN
SVYITLFKTM PILLIIYFSA QLIGQIPATV WVLFTENRFG WNSMMVGFSL AGLGLLHSVF QAFVAGRIAT KWGEKTAVLL GFIADSSAFA FLAFISEGWL
VFPVLILLAG GGIALPALQG VMSIQTKSHQ QGALQGLLVS LTNATGVIGP LLFAVIYNHS LPIWDGWIWI IGLAFYCIII LLSMTFMLTP QAQGSKQETS
A

Gene Name Protein Name Associated TE Gene Length Coordinates Strand
tetC TetC Tn10 594 8649-9242 -
Class:   Passenger Gene
Sub Class:   Antibiotic Resistance
Function:   DNA binding (GO:0003677)
Target:   tetracycline antibiotic (ARO:3000050)
Sequence Family:  Bacterial regulatory proteins, tetR family (Pfam:PF00440)
Comment:   no match in CARD
Protein Sequence:  
MENKNHQQEN FKSTYQSLVN SARILFVEKG YQAVSIDEIS GKALVTKGAF YHHFKNKKQL LSACYKQQLI MIDAYITTKT DLTNGWSALE SIFEHYLDYI
IDNNKNLIPI QEVMPIIGWN ELEKISLEYI TGKVNAIVSK LIQENQLKAY DDDVLKNLLN GWFMHIAIHA KNLKELADKK GQFIAIYRGF LLSLKDK

Gene Name Protein Name Associated TE Gene Length Coordinates Strand
tetD TetD Tn10 417 9330-9746 +
Class:   Passenger Gene
Sub Class:   Antibiotic Resistance
Target:   tetracycline antibiotic (ARO:3000050)
Comment:   no match in CARD
Protein Sequence:  
MYIEQHSRYQ NKANNIQLRY DDKQFHTTVI KDVLLWIEHN LDQSLLLDDV ANKAGYTKWY FQRLFKKVTG VTLASYIRAR RLTKAAVELR LTKKTILEIA
LKYQFDSQQS FTRRFKYIFK VTPSYYRRNK LWELEAMH

Gene Name Protein Name Associated TE Gene Length Coordinates Strand
tnp Tnp IS10R 1209 9756-10964 -
Class:   Transposase
Function:   transposase
Transpoase Chemistry:   DDE
Protein Sequence:  
MCELDILHDS LYQFCPELHL KRLNSLTLAC HALLDCKTLT LTELGRNLPT KARTKHNIKR IDRLLGNRHL HKERLAVYRW HASFICSGNT MPIVLVDWSD
IREQKRLMVL RASVALHGRS VTLYEKAFPL SEQCSKKAHD QFLADLASIL PSNTTPLIVS DAGFKVPWYK SVEKLGWYWL SRVRGKVQYA DLGAENWKPI
SNLHDMSSSH SKTLGYKRLT KSNPISCQIL LYKSRSKGRK NQRSTRTHCH HPSPKIYSAS AKEPWVLATN LPVEIRTPKQ LVNIYSKRMQ IEETFRDLKS
PAYGLGLRHS RTSSSERFDI MLLIALMLQL TCWLAGVHAQ KQGWDKHFQA NTVRNRNVLS TVRLGMEVLR HSGYTITRED LLVAATLLAQ NLFTHGYALG
KL

Gene Name Protein Name Associated TE Gene Length Coordinates Strand
orfB_p N IS1133::Tn10 795 11034-11828 -
Class:   Transposase
Transpoase Chemistry:   DDE
Comment:   Intact orfB, together with orfA, encodes a fusion protein formed by translational frame-shifting that is the transposase for IS1133
Protein Sequence:  
MGVTDRGLRA WKRRPPSLRQ RRDLILLAHI REQHRLCLGS YGRPRMTEEL KALGLQVGQR RVGRLMRQNN ITVVRTRKFK RTTDSHHTFN IAPNLLKQDF
SASAPNQKWA GDITYVWTRE GWVYLAVILD LYSRRVIGWA TGDRLKQDLA LRALNMALAL RKPPPGCIQH TDRGSQYCAH EYQKLLLKHQ LLPSMSGKGN
CFDNSAVESF FKSLKAELIW RRHWQTRRDI EIAIFEYING FYNPRRRHST LGSDESPNDF GKNH

Gene Name Protein Name Associated TE Gene Length Coordinates Strand
orfA OrfA IS1133::Tn10 276 11888-12163 -
Class:   Accessory Gene
Sub Class:   Regulator
Function:   transposase activity (GO:0004803)
Comment:   orfA, together with orfB, encodes a fusion protein formed by translational frame-shifting that is the transposase for IS1133
Protein Sequence:  
MSLKHSDEFK RDAVRIALTS GLTRRQVASD LSIGLSTLGK WIASISDETK IPTQDTDLLR ENERLRKENR ILREEREILK KAAIFFAVQK L

Gene Name Protein Name Associated TE Gene Length Coordinates Strand
tnpR TnpR Tn5393.2 624 12194-12817 -
Class:   Accessory Gene
Sub Class:   Resolvase
Transpoase Chemistry:   Serine
Sequence Family:  Serine Site-Specific Recombinase
Protein Sequence:  
MLIGYARVSK ADGSQSLDLQ HDALRAAGVE RDNIYDDLAS GGRDDRPGLT ACLKSLRDGD VLVVWKLDRL GRSLAHLVNT VKELSDRKIG LRVLTGKGAQ
IDTTTASGRM VFGIFATLAE FERDLIRERT MAGLASARAR GRKGGRKFAL TKAQVRLAQA AMAQRDTSVS DLCKELGIER VTLYRYVGPK GELRDHGGLA
SVSFRSF

Gene Name Protein Name Associated TE Gene Length Coordinates Strand
tnpA TnpA Tn5393.2 2886 12943-15828 +
Class:   Transposase
Function:   transposase activity (GO:0004803)
Transpoase Chemistry:   DDE
Protein Sequence:  
MPRRVTLTDR QKDALLRLPT SQTDLLKHYT LSDEDLGHIR LRRRAHNRFG FALQLCVLRY PGRVLAPGEL IPAEVIEFIG AQLGLGADDL VDYAAREETR
HEHLAELRGL YGFRTFSGRG ASELKEWLFR EAEMAVSNED IARRFVAECR RTRTVLPATS TIERLCAAAL VDAERRIETR IASRLPMSIR EQLLALLEET
ADDRVTRFVW LRQFEPGSNS SSANRLLDRL EYLQRIDLPE DLLAGVPAHR VTRLRRQGER YYADGMRDLP EDRRLAILAV CVSEWQAMLA DAVVETHDRI
VGRLYRASER ICHAKVADEA GVVRDTLKSF AEIGGALVDA QDDGQPLGDV IASGSGWDGL KTLVAMATRL TATMADDPLN HVLDGYHRFR RYAPRMLRLL
DLRAAPVALP LLEAVTALRT GLNDAAMTSF LRPSSKWHRH LRAQRAGDAR LWEIAVLFHL RDAFRSGDVW LTRSRRYGDL KHALVPAQSI AEGGRLAVPL
RPEEWLADRQ ARLDMRLREL GRAARAGTIP GGSIENGVLH IEKLEAAAPT GAEDLVLDLY KQIPPTRITD LLLEVDAATG FTEAFTHLRT GAPCADRIGL
MNVILAEGIN LGLRKMADAT NTHTFWELIR IGRWHVEGEA YDRALAMVVE AQAALPMARF WGMGTSASSD GQFFVATEQG EAMNLVNAKY GNTPGLKAYS
HVSDQYAPFA TQVIPATASE APYILDGLLM NDAGRHIREQ FTDTGGFTDH VFAACAILGY RFAPRIRDLP SKRLYAFNPS AAPAHLRALI GGKVNQAMIE
RNWPDILRIA ATIAAGTVAP SQILRKLASY PRQNELATAL REVGRVERTL FMIDWILDAE LQRRAQIGLN KGEAHHALKR AISFHRRGEI RDRSAEGQHY
RIAGMNLLAA IIIFWNTMKL GEVVANQKRD GKLLSPDLLA HVSPLGWEHI NLTGEYRWPK P

 Internal Transposable Elements (TE)     

TnCentral Accession TE Name Type Coordinates Length
IS1133_Tn10-CP030921.1 IS1133 Insertion Sequence 1840-12227 10388
Tn10-AF162223 Tn10 Transposon 1925-11071 9147
IS10L-AF162223 IS10L Insertion Sequence 1925-3253 1329
IS10R-AF162223 IS10R Insertion Sequence 9743-11071 1329

 Internal Repeat Elements     

Name Associated Mobile Element Coordinates Sequence (Top Strand)
IRL Tn5393.2 1-40 GGGGTCGTTT GCGGGAGAGG GCGAAATCCT ACGCTAAGGC
IRR IS1133::Tn10 1840-1866 TGGTCTTGCA CCGGTTGTGT TCCGGTC
IRL IS10L 1925-1941 CTGATGAATC CCCTAAT
IRR IS10L 3232-3253 TTTAATACTC CCCTAGAGAG TC
IRR IS10R 9743-9764 CTGAGAGATC CCCTCATAAT TT
IRL IS10R 11055-11071 TAATCCCCTA AGTAGTC
IRL IS1133::Tn10 12201-12227 CTGGCCTTGC TTTGGCTCCG TTCTGGT
IRRl Tn5393.2 15781-15861 ACCCTTGTGT AGTTAGAGTG GCCTCTTATA GCGACCGGTT TCGGAATCGC
ATCCTAAGGC GGGGGAGGGC GTTTGCTGGG G

 References