Transposon
Name: IS903       (Synonyms: IS903L, IS903R, Tn55, Tn601, IS602, Tn60)
Family: IS5        Group: IS903
Evidence of Transposition: yes
 Host     

Host Organism:Escherichia coli Molecular Source:plasmid R6-5

 Map      Terminal Inverted Repeats (IR)     

IRL (Length: 18 bp)GGCTTTGTTGAATAAATC
IRR (Length: 18 bp)GGCTTTGTTGAATAAATC

 Sequence     
DNA SequenceLength  1057 
--------10 --------20 --------30 --------40 --------50 --------60 --------70 --------80 --------90 -------100
GGCTTTGTTG AATAAATCGA ACTTTTGCTG AGTTGAAGGA TCAGATCACG CATCTTCCCG ACAACGCAGA CCGTTCCGTG GCAAAGCAAA AGTTCAAAAT 100
CACCAACTGG TCCACCTACA ACAAAGCTCT CATCAACCGT GGCTCCCTCA CTTTCTGGCT GGATGATGGG GCGATTCAGG CCTGGTATGA GTCAGCAACA 200
CCTTCTTCAC GAGGCAGACC TCAGCGCTAT TCTGACCTTG CCATCACGAC TGTGCTGGTC ATTAAACGCG TATTCAGGCT GACCCTGCGC GCTGCGCAGG 300
GCTTTATTGA TTCCATTTTT ACACTGATGA ATGTTCCGTT GCGCTGCCCG GATTACAGCT GTGTCAGCAG GCGGGCAAAG TCGGTTAATA TCAGTTTCAA 400
AACGTTCACC CGGGGTGAAA TCGCGCATCT GGTGATTGAT TCCACCGGGC TGAAGGTCTT TGGTGAAGGC GAATGGAAAG TCAAAAAGCA TGGCCAGGAA 500
CGCCGCCGTA TCTGGCGTAA GCTGCATCTC GCCGTTGACA GTAAAACACA TGAAATCATC TGCGCTGACC TGTCGCTGAA CAATGTGACC GACTCAGAAG 600
CCTTCCCGGG TCTTATCCGG CAGACTCACA GAAAAATCAG GGCAGCATCG GCAGACGGCG CTTACGACAC CCGGCTCTGT CACGATGAAC TGCGGCGTAA 700
GAAAATCAGC GCGCTTATCC CTCCCCGAAA AGGTGCGGGT TACTGGCCCG GTGAATATGC AGACCGTAAC CGTGCAGTGG CTAATCAGCG AATGACCGGG 800
AGTAATGCGC GGTGGAAATG GACAACAGAT TACAACCGTC GCTCGATAGC GGAAACGGCG ATGTACCGGG TAAAACAGCT GTTCGGGGGT TCACTGACGC 900
TGCGTGACTA CGATGGTCAG GTTGCGGAGG CTATGGCCCT GGTACGAGCG CTGAACAAAA TGACGAAAGC AGGTATGCCT GAAAGCGTGC GTATTGCCTG 1000
AAAACACAAC CCGCTACGGG GGAGACTTAC CCGAAATCTG ATTTATTCAA CAAAGCC

 ORFs     
ORF Summary
Gene Name Associated TE Coordinates Class Sub Class Orientation
tnpA IS903 78-1001 Transposase   +

ORF Details
Gene Name Protein Name Associated TE Gene Length Coordinates Strand
tnpA TnpA IS903 924 78-1001 +
Class:   Transposase
Function:   GO molecular function: DNA binding, transposase activity.
Transpoase Chemistry:   DDE
Protein Sequence:  
MAKQKFKITN WSTYNKALIN RGSLTFWLDD GAIQAWYESA TPSSRGRPQR YSDLAITTVL VIKRVFRLTL RAAQGFIDSI FTLMNVPLRC PDYSCVSRRA
KSVNISFKTF TRGEIAHLVI DSTGLKVFGE GEWKVKKHGQ ERRRIWRKLH LAVDSKTHEI ICADLSLNNV TDSEAFPGLI RQTHRKIRAA SADGAYDTRL
CHDELRRKKI SALIPPRKGA GYWPGEYADR NRAVANQRMT GSNARWKWTT DYNRRSIAET AMYRVKQLFG GSLTLRDYDG QVAEAMALVR ALNKMTKAGM
PESVRIA

 References     

Oka A, Sugisaki H, Takanami M. Nucleotide sequence of the kanamycin resistance transposon Tn903. J Mol Biol. 1981 Apr 5;147(2):217-26. doi: 10.1016/0022-2836(81)90438-1. PubMed ID: 6270337