IS1397

  • Family IS3
  • Group IS150
MGE type ISRelated element(s) :
Isoform Synonym(s)
Accession numberTranspositionOriginHost
X92970 ND Escherichia coli
Escherichia coli EPEC24
Escherichia coli ECOR50
Escherichia coli EPEC25
Escherichia coli CI-4
Escherichia coli ECOR49
DNA section
IS Length : 1432 bp

Ends


IR Length : 20/25

IRL : TGAACTGCACCCCAAATGTTGGACATAATCTGACATCTGAAGGTGCAGTT
IRR : TGAACTGAACCCCAAAACCTGGACAGTTTCAGTTAACCGGCTTTTTGATA

Insertion site


Left flankDirect repeatRight flankDR Length
GATGCGACGCTGACGCGTCTTATC4
CGGATGCGGCGTGAACGCCTTGTC4
GATGCGACGCTTGCACGTCTTATC4
GATGCGGCGCGTGAACGCCTTATC4
CGGATGCGGCGTAAACGCCTTATC4
GATGTGGCGTAAACGCCTTATCCG4
CGGATGCGGCGTGAACGCCTTATC4
ATGCGGCGTGAACGCCTTATCCG3
GATGCGGTGTATAACGCCTTATC3

DNA sequence

TGAACTGCACCCCAAATGTTGGACATAATCTGACATCTGAAGGTGCAGTTTATGAAACATTCATTTGAAGTAAAACTTGCCGCTGTAAATCATTACCTGG
CTGGTCATGCAGGCATCATTTCTACGGCAAAACTCTTTCAACTTTCTCACACCAGCCTCTCACACTGGATTAATCTTTTTCTTCTTCACGGTCCTCGGGC
ACTGGATTGCAGACACAAGCGTAGCTATTCTCCTGAAGATAAACTTTGCGTGGTTCTTTATGCTCTCGGGCATTCTGAGTCTCTACCCCGGGTAGCTGCC
CGGTTTAACATTCCCAGCCACAACACGGTTAAAAACTGGATAAAAGGCTACCGCAAATCTGGTAATGAGGCCTTTATCAGGTGCAGGAAGGAGAAAAGCA
TGACCCGTTCTGATGATACCCATGAAAACGAGGCAAACATGACGCCGGAAGAGATGAAGAATGAGCTGCGTTATCTTCGCGCAGAAAATGCATATCTGAA
AGCCATGCAGGAGCATCTTCTGGAAAAAAAGCGCCAGGAGCTGGAGAAAAAACGAAAGTCATCCAGAGCCTGAGGTACGGACACTGCCAGTCTGACCTGT
TAAAGGCCGCAGGGCTGGCCAGAAGCACGCTGTACTACCAGCTGTCACTGCAGAAGGCTAAGGACAAGTATGCTGATGTGAAACAGCTCATAGCCTCCAT
CTTCCATGAACACCGGGGATGTTATGGGTACCGGCGGATCCATTGTGAGCTTCAGAAAAGAGGTCTTAAGTTCAGTGGCAAAACGGTGCGAAAACTGATG
CAACAGCTCGGCCTGAAGTCTCCTGTGCGCCTGAAGAAATACCGGTCTTACCGGGGAAATATGGGACTCGCTGCAGAAAATATCCTTCAGCGACAGTTCA
AAGCGGAAGCTCCCTGTGAGAAATGGGTGACAGATATCACCGAATTCAGGGCTGGCGGACAAAAACTGTACCTGTCCCCGATACTTGATTTGTTTAACGG
GGAAATCGTGGCGTGGGAAACGGCCTGCAGGCCTACAGAGGAGCTGGTGAAGCGGATGTTAAATAAGGGGCTGGAAAGCCTTGCTGAAGGGGAGAAACCG
CTGCTCCACAGTGATCAAGGATGGCATTACCGGATAAAAAGTTATCAGTCCGCCCTGGCGGACAGAGGGTTAGTGCAGAGCATGTCGCGCAAGGGCAACT
GTCTTGATAATGCGGTAATGGAGAATTTCTTTGGTCACCTGAAAGAAGAAATGTACTATCGCCGGGACTACAGAAGTGTAGAAGAGCTGGAAAATGCCGT
TAACGAATACATAACTTACTGGAATCAAAAAAGAATAAAACTCAGTCTTGGGGGACTCAGCCCGGTAGAATACCGGACTGAGTATCAAAAAGCCGGTTAA
CTGAAACTGTCCAGGTTTTGGGGTTCAGTTCA
Recoding section
  • Recoding by frameshift
  • Frame
  • Type
  • Experimentally demonstrated

Stimulators :

  • Shine-Dalgarno sequence :
  • Secondary structure :

Recoding motif :

Protein section
ORF number : 3

 

ORF 1
LengthBeginEndStrandFusion ORF
522 bp173 aa52573+No
ORF function : Transposase
Description : First part of the transposase

ORF sequence :

MKHSFEVKLAAVNHYLAGHAGIISTAKLFQLSHTSLSHWINLFLLHGPRALDCRHKRSYSPEDKLCVVLYALGHSESLPRVAARFNIPSHNTVKNWIKGY
RKSGNEAFIRCRKEKSMTRSDDTHENEANMTPEEMKNELRYLRAENAYLKAMQEHLLEKKRQELEKKRKSSRA

 

Blast result :
ORF 2
LengthBeginEndStrandFusion ORF
936 bp311 aa4651400+No
ORF function : Transposase
Description : Second part of the transposase

ORF sequence :

AALSSRRKCISESHAGASSGKKAPGAGEKTKVIQSLRYGHCQSDLLKAAGLARSTLYYQLSLQKAKDKYADVKQLIASIFHEHRGCYGYRRIHCELQKRG
LKFSGKTVRKLMQQLGLKSPVRLKKYRSYRGNMGLAAENILQRQFKAEAPCEKWVTDITEFRAGGQKLYLSPILDLFNGEIVAWETACRPTEELVKRMLN
KGLESLAEGEKPLLHSDQGWHYRIKSYQSALADRGLVQSMSRKGNCLDNAVMENFFGHLKEEMYYRRDYRSVEELENAVNEYITYWNQKRIKLSLGGLSP
VEYRTEYQKAG

 

Blast result :
ORF 3
LengthBeginEndStrandFusion ORF
1349 bp449 aa521400+Yes
ORF function : Transposase
Chemistry : DDE

ORF sequence :

MKHSFEVKLAAVNHYLAGHAGIISTAKLFQLSHTSLSHWINLFLLHGPRALDCRHKRSYSPEDKLCVVLYALGHSESLPRVAARFNIPSHNTVKNWIKGY
RKSGNEAFIRCRKEKSMTRSDDTHENEANMTPEEMKNELRYLRAENAYLKAMQEHLLEKKAPGAGEKTKVIQSLRYGHCQSDLLKAAGLARSTLYYQLSL
QKAKDKYADVKQLIASIFHEHRGCYGYRRIHCELQKRGLKFSGKTVRKLMQQLGLKSPVRLKKYRSYRGNMGLAAENILQRQFKAEAPCEKWVTDITEFR
AGGQKLYLSPILDLFNGEIVAWETACRPTEELVKRMLNKGLESLAEGEKPLLHSDQGWHYRIKSYQSALADRGLVQSMSRKGNCLDNAVMENFFGHLKEE
MYYRRDYRSVEELENAVNEYITYWNQKRIKLSLGGLSPVEYRTEYQKAG

 

Blast result :
Comments
IS1397 has been found to be specifically associated with BIME (Bacterial Interspersed Mosaic Elements), inserted in the central (loop) part of the small PU (Palindromic Units) (Bachellier et al., 1997). The reasons for this target specificity remain unknown. IS1397 is present in a subset of natural Escherichia coli isolates. IS1397 transposase is 40 % identical to that of IS1223 (from Lactobacillus johnsonii).
Consensus of insertion sites in Klebsiella pneumoniae PUs : TTT SCCGGGTGGCGG CTG ACGCYTTACCSGGC CTACR where D is A, G or T ; S is G or C ; W is A or T; and Y is C or T.
References